Referendum - zbieraj podpisy

Kto wspiera referendum

 

GIMNAZJALNE AKTUALNOŚCI

 

 

Petycja w obronie polskiej szkoły

 

Dlaczego 'nie' reformie edukacji  

Oświadczenie Zarządu GłównegoPolskiego Towarzystwa Pedagogicznego

Pismo Rzecznika Praw Dziecka

Stowarzyszenie Dyrektorów Szkół Średnich - na http://legislacja.rcl.gov.pl

Uwagi Rządowego Centrum Legislacji

Stanowisko Rady Programowej FRDL

Stanowisko OSKKO - XI Kongres Zarządzania Oświatą

Stanowisko OSKKO - z dnia 15.10.2016 r.

Opinia Związku Nauczycielstwa Polskiego  --- ZNP na bieżąco

Stanowisko Wolnego Związku Zawodowego "Solidarność - Oświata"

Komentarz Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego (artykuł )  -- treść komentarza

Ministerstwo Finansów o projekcie zmian

List środowisk uniwersyteckich-polonistów do MEN

Opinia Komisji Edukacji UMP   -- pełny tekst opinii

Stanowisko polskich Samorządów zrzeszonych w KWRiST

 
    

Obejrzyj stronę w układzie poprzednim