Nauczyciele w obronie gimnazjów [KLIK] 

 

GIMNAZJALNE AKTUALNOŚCI

 

 

Dlaczego 'nie' reformie edukacji 

Oświadczenie Zarządu GłównegoPolskiego Towarzystwa Pedagogicznego

Pismo Rzecznika Praw Dziecka

Stowarzyszenie Dyrektorów Szkół Średnich - na http://legislacja.rcl.gov.pl

Uwagi Rządowego Centrum Legislacji

Stanowisko Rady Programowej FRDL

Stanowisko OSKKO - XI Kongres Zarządzania Oświatą

Stanowisko OSKKO - z dnia 15.10.2016 r.

Opinia Związku Nauczycielstwa Polskiego --- ZNP na bieżąco

Stanowisko Wolnego Związku Zawodowego "Solidarność - Oświata"

Komentarz Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego (artykuł -- treść komentarza

Ministerstwo Finansów o projekcie zmian

List środowisk uniwersyteckich-polonistów do MEN

Opinia Komisji Edukacji UMP  -- pełny tekst opinii

Stanowisko polskich Samorządów zrzeszonych w KWRiST

inne dokumenty w przygotowaniu

 
    

Obejrzyj stronę w układzie poprzednim