dane szkoły
Plan sytuacyjny Gimnazjum i SP nr 3 Informacje dla przyszłych gimnazjalistów Informacje dla klas III Gimnazjum w pigułce Osiągnięcia szkolne Najlepsi uczniowie Najlepsi sportowcy linki absolwentom i wyróżnionych
autobus (6 kB)
kursy autobusów
2015/16
BIP  dane osob.
Szk. Podst. nr 3  łącze SP 3 
S e k r e t a r i a t   Gimnazjum
dostępny codziennie
w godz. 8-15

* * *

Problemy wychowawcze "nie wygasną" ... - >> List otwarty 2015 pełny tekst

* * *

 Znó reszcieAKACJE  
Egzamin poprawkowy: 24 VIII od godz. 800,
 Rada warsztatowa (spotkania zespołów zadaniowych): 25 VIII godz. 900
 Rada rozpoczynająca rok szkolny 2016/2017: 30 VIII godz. 900 

menu strony   Aktualności, inne  menu strony

  na skróty ↓

G i m n a z j u m  rozpoczęło działalność 1 września 1999 r.
w budynku po Szkole Podstawowej nr 1. Od początku istnienia kieruje nim Włodzimierz Papacz.
Szkoła zatrudnia 36 nauczycieli i funkcjonuje w systemie jednozmianowym.

tablica pamiątkowa

W roku 2003 gimnazjum otrzymało imię Jana Pawła II.
Uroczystości nadania imienia odbyły się 23 kwietnia 2003 r.
przy udziale Metropolity Wrocławskiego;  napis głosi:
 Musicie od siebie wymagać,
nawet gdyby inni od was nie wymagali.

Od 1999 r. prowadzimy wymianę młodzieży
z niemiecką gminą Saterland.
W latach 2000-2003 młodzież brała udział w programie UE "Socrates–Comenius" wraz ze szkołami:
Schulzentrum Saterland, Česká Třebová
oraz Meppel z Holandii.


Wspomnienie 2015 - Joanna Porosińska   tragicznie zmarła - Daria Łata
adres internetowy administracji stroną