7 X 2004

 

deutsche Presse: Die Jugendlichen knüpfen Kontakte und schlossen Freundschaften. Es war der siebte Schüleraustausch.
prasa niemiecka: Młodzież nawiązuje kontakty i zacieśnia przyjacielskie stosunki. To była siódma wymiana.