POLSKO-NIEMIECKA WYMIANA UCZNIÓW - październik/listopad 2013

Na naszych wspólnych relacjach zależy obydwu stronom!

XVII wymiana młodzieży (44 uczniów) - etap I - pobyt grupy w Polsce