Obrazy z polsko-niemieckiej wymiany uczniów - maj 2008

W dniach od 4 do 10 maja 2008 r. odbyła się już jedenasta wymiana uczniów Środa Śląska - Saterland (Niemcy).
W tych dniach dwunastu uczniów naszej szkoły gościło u swoich niemieckich kolegów, którzy odwiedzili ich w październiku 2007.

Przygotowany program wzbudził duże zainteresowanie. Atmosfera, jaka panowała w niemieckich domach, opiekuńczość rodziców, zaangażowanie organizatorów, postawa uczniów wpłynęły bardzo korzystnie na przebieg wymiany.

Uczniowie doskonalili swoje umiejętności językowe, zainteresowali się sąsiednim krajem, bardzo się 'zgrali' i żałowali, że wymiana trwała tylko tydzień!

Koordynatorem wymiany była p. Marta Gonera.

Robert i Eva
I jeszcze...
Nasza drużyna
Holandia - Tier...
Angelika - Tier...
W sali muzyczne...
Boisko
Boisko
Muzeum Otto
Jazda
Tierpark
p. Hans - opiek...
Pożegnanie I
Pożegnanie III
Pożegnanie II
Disko TANGE I
Disko TANGE II

I rzut oka wstecz:

Na prelekcji
W ratuszu
Z nauczycielem