Z konkursu w Dniu Patrona Szkoły

    Dnia 14 października 2008, w Dniu Patrona Szkoły, został rozstrzygnięty szkolny konkurs na plakat okolicznościowy.
O palmę pierwszeństgwa rywalizowali ze sobą autorzy 23 prac (39 uczniów).
Wszystkie plakaty okazały się ciekawe, ale jury najwyżej oceniło prace:

  Witolda Latosa z kl. 1d,
  Agnieszki Gadzały i Anny Wronowskiej z 3b (wspólny)» zob.,
  Karoliny Krężel z kl. 2a, Natalii Rześniowieckiej i Moniki Dyjak z kl. 2b (wspólny)» zob.

    Plakaty zostały wyeksponowane w korytarzu I p. szkoły i cieszyły się sporym zainteresowaniem młodzieży szkolnej.

 

Prace wyróżnione w konkursie

Jan Paweł II - człowiek dobrego serca

 
miejsce I

    
miejsce II

  
miejsce III
 

Konkurs na plakat Jan Paweł II - nasz przewodnik i przyjaciel

    Z okazji Dnia Patrona Szkoły serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w przygotowaniu wystawy plakatów:

 1. powinny zawierać:
  — elementy plastyczne związane z Janem Pawłem II (własnoręcznie wykonane lub zdjęcia, widokówki, rysunki wycięte z czasopism, folderów itp.),
  — krótkie teksty przytaczające ważne dla człowieka słowa Naszego Patrona (należy podać źródła cytatów).
 2. Wymiary plakatów są dowolne, nie mniejsze niż format A3.
 3. Dowolna jest też technika wykonania plakatów.
 4. Prace powinny być czytelnie podpisane przez wszystkich autorów (imię, nazwisko, klasa).
 5. Ważna jest estetyka wykonania, oryginalność pomysłu, rzetelność podawanych informacji.
 6. Dla autorów prac przewidziane są oceny celujące z religii i oceny celujące lub bardzo dobre z plastyki oraz punkty dodatnie z zachowania.
 7. Wszystkie plakaty będą wyeksponowane w holu pierwszego piętra naszej szkoły w Dniu Patrona.
 8. Prace na leży składać do 8 października 2011 r. w bibliotece szkolnej u p. Sołek, która służy wszelkimi dodatkowymi informacjami.