skwer sybiru

 SZ godlo

 

19 września 2016 r. nasi uczniowie wzięli udział w obchodach
77 rocznicy napaści Związku Radzieckiego na Polskę.
Corocznie uroczystość ta zwana jest Dniem Sybiraka.

 

Najpierw odbyła się msza święta w kościele pod wezwaniem Podwyższenia Krzyża Świętego.
Następnie złożono kwiaty na Skwerze Zesłańców Sybiru,
a nasi uczniowie zapalili tam 12 zniczy.

 

Dalsza część uroczystości odbyła się w Domu Kultury. W części artystycznej członkowie koła historycznego przedstawili montaż słowno – muzyczny pt. „Kartki z kalendarza historii”.
Wśród wykonawców byli: Ada i Ola Bielskie oraz Justyna Czarniecka z klasy 1a, Olga Sarwa,
Marta Gacek,  Iwo Kowalski i Michał Majewski z klasy 2 a, Ola Sikora, Ola Zaczyk, Marta Kupiec,
Ola Gontarek, Paulina Rześniowiecka, Weronika Torończak, Bartek Babiński, Rafał Mosz,
Marcel Tacikiewicz, Tymon Jastrzębski z klasy 3 a.
Opiekunkami uczniów były p. Katarzyna Szybiak i p. Alicja Przesławska.

 

PA