APrzeslawska

 

Zaszczytne odznaczenie dla naszej nauczycielki

 

 

14.10.2016 r. z okazji Dnia Edukacji Narodowej w Oratorium Marianum na Uniwersytecie Wrocławskim odbyła się uroczystość odznaczenia najlepszych nauczycieli Dolnego Śląska.

Wśród tych najbardziej zasłużonych dla oświaty znalazła się Pani Alicja Przesławska, nauczycielka historii z Gimnazjum im. Jana Pawła II w Środzie Śląskiej. Medale Komisji Edukacji Narodowej wręczał Dolnośląski Kurator Oświaty, dziękując „najlepszym z najlepszych” za trud włożony w wychowanie młodzieży.

Serdecznie gratulujemy!

 

Pani Alicja Przesławska uczy w szkole już od 31 lat. Opiekuje się Szkolnym Kołem Historycznym i przygotowuje swoich podopiecznych do udziału w wielu prestiżowych konkursach, w których osiągają oni znaczące sukcesy. Skutecznie potrafi motywować uczniów uzdolnionych do wzięcia udziału w projektach, konkursach i przedsięwzięciach o tematyce historycznej i utrzymuje ciepłe relacje z podopiecznymi, którzy nawet po latach chętnie odwiedzają swoją byłą nauczycielkę.

Propaguje i organizuje na terenie szkoły liczne akcje społeczne, takie jak „Mogiłę pradziada ocal od zapomnienia” czy „Podaruj znicz na kresowe cmentarze”. Alicja Przesławska systematycznie współpracuje z instytucjami i organizacjami na terenie gminy i powiatu. Jest członkiem Zarządu Towarzystwa Miłośników Ziemi Średzkiej, współpracuje z Muzeum Regionalnym w Środzie Śląskiej, koordynuje współpracę szkoły ze Związkiem Sybiraków w Środzie Śląskiej.

 

Oto, co mówią o niej jej byli i aktualni uczniowie, oraz współpracownicy:

komentarze Alicja KEN

 

tekst i zdjęcie na podstawie artykułu w express-miejski.pl