Jak co roku, 21 marca uczniowie Gimnazjum im. Jana Pawła II w Środzie Śląskiej obchodzili Pierwszy Dzień Wiosny. Przez szereg lat wypracowaliśmy atrakcyjną formę zapobiegania tradycyjnemu wagarowaniu uczniów.

   Wspólnej zabawie towarzyszą hasła przewodnie dla poszczególnych roczników. Klasy pierwsze realizują zadania zgodnie z hasłem: „Bezpieczna szkoła, bezpieczne miasto, bezpieczna Polska”. Klasy drugie – „Moje miasto znane, a jednak nieznane”. Klasy trzecie – „Europa – wspólny dom”.

   Uczniowie klas pierwszych rozwiązują krzyżówkę i test wiadomości z bezpieczeństwa w szkole, a także zasad udzielania pierwszej pomocy. Zapoznają się też z procedurą alarmowania społeczeństwa w różnych sytuacjach zagrożenia. Na koniec pokonują tor sprawnościowo – zwinnościowy.

   Zadania do wykonania przez klasy drugie są zmieniane każdego roku, aby uatrakcyjnić pokazy uczniów, pobudzić ich kreatywność.W tym roku, oprócz prezentacji tańców narodowych, uczniowie klas drugich przygotowali wybraną przez siebie potrawę regionalną, makietę średniowiecznej Środy Śląskiej oraz przedstawili dawne prawo średzkie.

   Klasy trzecie przybliżyły kulturę, język i zwyczaje naszych południowych i wschodnich sąsiadów. Zadaniem uczniów było przekształcenie swojej sali lekcyjnej w wylosowane państwo oraz przygotowanie prezentacji tańca narodowego tego kraju, scenki z historii i reportażu o kulturze wylosowanego państwa.

  Finał imprezy odbywa się w Domu Kultury, gdzie uczniowie prezentują przygotowane zagadnienia przed swoimi kolegami. Nagrodą są punkty z zachowania, dyplomy i słodycze.

  Frekwencja w tym dniu, przekraczająca 90 % świadczy o tym, że taka forma odchodów Pierwszego Dnia Wiosny jest akceptowana przez zdecydowaną większość uczniów.

PA

2a 1 2a 2

2b 1 2c 1

2c 2 2b 2

2d 1 2e 1

2e 2 3b 1

3b 2 3b 3

DSC 8950 DSC 9111

DSC 9144