,,DOPALACZOM STOP!- WYBIERAM ŻYCIE”

W dniu 22-go listopada gimnazjaliści z klasy 3a pod kierunkiem pani Jolanty Piwońskiej-Korony i pomocy pani Marzeny Marcinkowskiej przygotowali przedstawienie profilaktyczne pt. ,,STOP DOPALACZOM”. Występ rozpoczynał konferencję naukową ,,DOPALACZOM STOP!-WYBIERAM ŻYCIE” zorganizowaną przez PSSE w Środzie Śląskiej i Starostwo Powiatowe pod patronatem Wojewody Dolnośląskiego i Głównego Inspektora Sanitarnego.

Spektakl ukazał przyczyny i konsekwencje stosowania dopalaczy wśród młodzieży.

Inscenizacja zaprezentowana przez naszych uczniów cieszyła się dużym uznaniem odbiorców i była punktem odniesienia dla zacnych prelegentów uczestniczących w konferencji. Sądzę, że zgodnie z naszym zamierzeniem poruszony temat skłonił młodzież do refleksji i zastanowienia nad przewagą strat w stosunku do domniemanych korzyści z przyjmowania dopalaczy. Każde ,,NIE!” wypowiedziane środkom odurzającym po naszym przedstawieniu odbieramy jako sukces i mamy nadzieję, ze takich odpowiedzi będzie coraz więcej.

                                                                                                                                J.K.

dopalacze 01 dopalacze 02

dopalacze 03 dopalacze 04

dopalacze 05 dopalacze 06

dopalacze 07 dopalacze 08

dopalacze 09 dopalacze 10

dopalacze 11 dopalacze 12

dopalacze 13