22 maja 2018 roku w Szkole Podstawowej nr 3 im. Władysława Broniewskiego w Środzie Śląskiej, w budynku dawnego Gimnazjum przy ul. Kościuszki 62 odbył się finał IX edycji Powiatowego Konkursu Języka Angielskiego. Po raz pierwszy, oprócz gimnazjalistów, wzięli w nim udział także uczniowie klas siódmych.

W tym roku Powiatowy Konkurs Języka Angielskiego przeprowadzono w nowej, trzyetapowej formule. Pierwszy etap – szkolny - został przeprowadzony w kwietniu b.r. w każdej ze zgłoszonych do Konkursu szkół. Na jego podstawie Przewodniczący Szkolnych Komisji Konkursowych wytypowali uczestników etapu drugiego, który rozpoczął się 22 maja 2018 roku o godzinie 9. Każda z ośmiu zgłoszonych do Konkursu szkół wytypowała swoich przedstawicieli. Powodzenia wszystkim uczestnikom życzyła Dyrektor Szkoły Podstawowej w Środzie Śląskiej Pani Alina Kargol, która uroczyście rozpoczęła zmagania konkursowe.

W części pisemnej finału zmierzyło się 23 uczniów ze Szkół w Środzie Śląskiej, Ciechowie, Szczepanowie, Malczycach, Kostomłotach, Udaninie, Miękini i Lutyni. Uczestnicy drugiego etapu rozwiązali składający się z 85 pytań test sprawdzający rozumienie ze słuchu, rozumienie tekstów pisanych, znajomość środków językowych oraz wiedzę o krajach anglojęzycznych. Następnie jury w składzie: Łukasz Unifantowski, Anna Boniarczyk, Magdalena Plich, Dariusz Kuriata, Gabriel Hen, Jolanta Gradowska, Michalina Makowska-Przystał oraz Katarzyna Dzikowska, wyłoniło dwunastu finalistów, którzy wzięli udział w części ustnej. Do zadań uczestników ostatniego - trzeciego - etapu należało przedstawienie się i opowiedzenie o sobie, udzielenie odpowiedzi na trzy pytania sprawdzające umiejętność reagowania językowego w sytuacjach życia codziennego oraz opis zdjęcia.

Oficjalnego ogłoszenia wyników i wręczenia nagród oraz dyplomów dokonali: Pan Starosta Powiatu Średzkiego Sebastian Burdzy oraz wicedyrektor Szkoły Podstawowej nr 3 w Środzie Śląskiej Pan Włodzimierz Papacz, którzy serdecznie pogratulowali wszystkim uczestnikom.

Ostatecznie wyniki konkursowej rywalizacji przedstawiają się następująco:

 • Tytuł Laureata i I miejsce – Jakub Wolski ze Szkoły Podstawowej w Lutyni

 • Tytuł Laureata i II miejsce – Martyna Kamińska ze Szkoły Podstawowej w Miękini

 • Tytuł Laureata i III miejsce – Wiktor Stankiewicz z Gimnazjum w Kostomłotach

Tytuły Finalistów przyznano:

 • Zuzannie Berny – Szkoła Podstawowa w Środzie Śląskiej

 • Szymonowi Głuchowi – Szkoła Podstawowa w Szczepanowie

 • Natalii Kamińskiej - Szkoła Podstawowa w Środzie Śląskiej

 • Tomaszowi Koprowiczowi - Szkoła Podstawowa w Szczepanowie

 • Jakubowi Kostce – Szkoła Podstawowa w Miękini

 • Jackowi Kowalczykowi – Szkoła Podstawowa w Udaninie

 • Wojciechowi Ożga – Gimnazjum w Kostomłotach

 • Dawidowi Senczynie – Szkoła Podstawowa w Udaninie

 • Michałowi Witkowskiemu - Szkoła Podstawowa w Środzie Śląskiej

Wszystkim uczniom serdecznie gratulujemy!

Patronat nad IX edycją Powiatowego Konkursu Języka Angielskiego objął Starosta Powiatu Średzkiego Pan Sebastian Burdzy.

Nagrody główne dla Laureatów Konkursu ufundowali: Starostwo Powiatowe w Środzie Śląskiej, Gmina Środa Śląska oraz Zakład Produkcji Katalizatorów BASF w Środzie Śląskiej.

Upominki dla wszystkich uczestników ufundowali: Starostwo Powiatowe w Środzie Śląskiej, Gmina Środa Śląska, Zakład Produkcji Katalizatorów BASF w Środzie Śląskiej, Firma Oshee, Firma PayUp, Grupa Colian, Producent wody mineralnej Cisowianka.

Dyrekcja Szkoły Podstawowej nr 3 im. W. Broniewskiego w Środzie Śląskiej oraz organizatorzy IX Powiatowego Konkursu Języka Angielskiego składają wszystkim Sponsorom serdeczne podziękowania.

MP

 PowAng18 01 PowAng18 02

PowAng18 04 PowAng18 05

PowAng18 06 PowAng18 07

PowAng18 08 PowAng18 03