APrzeslawska medmGratulacje!

 

          NAUCZYCIEL - WYCHOWAWCA to ten, kto swoim zaangażowaniem w działalność społeczną stara się kształtować postawy, których oczekuje od swoich podopiecznych.

 

         Pani Alicja Przesławska - nauczycielka historii w naszej szkole, od lat angażuje się w akcje na rzecz Kresów Wschodnich. Jej praca nagrodzona została kolejnym odznaczeniem.

 

 

APrzeslawska dyplom