Uczniowie szkoły podstawowej im. Wł.Broniewskiego oraz uczniowie ostatniej klasy byłego Gimnazjum im. Jana Pawła II w Środzie Śląskiej wzięli udział w ogólnopolskiej akcji na rzecz zwierząt z domów tymczasowej opieki i i schronisk na terenie naszego kraju "Nie kupuj - adoptuj". Jednocześnie szeroko promowali tę akcję w środowisku lokalnym oraz prowadzili akcje charytatywne i zbiórkę karmy i koców, które zostały przekazane Towarzystwu "Animals", mieszczącemu się w Malczycach. Działali również na rzecz kotów bezdomnych z terenu Środy Śląskiej.

   Koty w mieście są integralnym składnikiem miejskiego ekosystemu i nie powinny być przeganiane ani płoszone. Przeganiają gryzonie, polują na szczury, myszy, są więc specami od naturalnej deratyzacji. Mają również nieocenione znaczenie społeczne – zapobiegają alienacji osób starszych i samotnych, nadają sens im życiu.

   Koty średzkie objęte są pomocą lekarską i sterylizowane, a środki na to wydatkuje budżet miasta.

   Ustawa o ochronie zwierząt zabrania znęcania sie nad kotami, przy czym za znęcanie uznaje sie nie tylko nie tylko bicie zwierzęcia - jest nim również złośliwe straszenie i drażnienie. Zatem wyłapywanie, płoszenie, przeszkadzanie w karmieniu jest kwalifikowane jako znęcanie się i podlegają karze. Konsekwencje prawne możemy ponieść również za zniszczenie mienia, np. kociej budki, wynikają one zarówno z kodeksu karnego, jak i cywilnego. Świadek znęcania się może zawiadomić policję, straż miejską, inspekcję weterynaryjną, najbliższy oddział lub koło terenowe Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami lub inną organizację (fundację, stowarzyszenie) zajmujące się kotami.

   Podziekowania dla p.W.Janickiej oraz Samorządu szkolnego za udział w akcji złożono za pośrednictwem portalu roland-gazeta.pl TUTAJ

 

akcja koty2019