V 1998


deutsche Presse: Im vergangenen Herbst waren die Rahmloher Schüler zu Gast in Polen.
Die polnischen Jugendlichen aus Środa Slaska, einem etwa 16 Kilometer von Breslau enfernt liegenden Ort, erreichten das Saterland nach dreizehnstuendiger Busfahrt.
[...] 20 polnische Schülerinnen und Schüler besuchen derzeit das Saterland.

prasa niemiecka: Ubiegłej jesieni uczniowie z Ramsloh gościli w Polsce.
Polska młodzież z leżącej około 16 km od Wrocławia miejscowości Środa Śląska, po trzynastogodzinnej jeździe autobusem, dobrnęła do Saterlandu.
[...] Teraz 20 polskich uczennic i uczniów z rewizytą w Saterlandzie.