Kryteria ocen i wymagania przedmiotowe

Uwaga: ze względu na obszerność materiału
niektóre wymagania edukacyjne publikujemy w postaci skompresowanej

 

Biologia -

wymagania progr.   wymagania progr. kl. 7 

wymagania progr. kl. 8

Chemia -

wymagania programowe kl.III gim  

wymagania programowe kl. 7 i 8  pso  kryteria ocen

Fizyka -

fiz 8 plan wynikowy  fiz 7 plan wynikowy

fiz 3 wymagania progr   fizyka 8 wymagania progr.

Historia wymagania programowe
Geografia -
wymagania programowe
Matematyka wymagania progr   system oceniania
Informatyka -
wymagania programowe/kl.7  wymagania programowe/kl.8
Język niemiecki -

 wymagania programowe I  wymagania programowe II

system ocen j. ang kl. 4-6 (NA)  

system ocen j. niem kl 4-8 (NA)   

Język polski -

system oceniania  system oceniania kl. 7

system ocen kl. 8 (BM)  system ocen kl. 6 (BM)

Język angielski -
PZO kl.3 gim    PZO kl.7 i 8
religia system oceniania
Technika PSO kl.3
wychowanie fizyczne system oceniania
wiedza o społeczeństwie wymagania programowe
edukacja dla bezpieczeństwa wymagania programowe
Plastyka i muzyka

wymagania progr muzyka 

wymagania progr zajęcia artystyczne

wymagania progr plastyka

Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego

WSDZ