Organizacja roku szkolnego 2018/2019

 

 

Organizacja roku szkolnego 2018/2019 - OTWÓRZ PLIK

 

zob.również KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO

 

Harmonogram opieki nad Skwerem Zesłańców Sybiru

 

KLASA

DATA

1

3 A

03-14.09.2018 r.

2

3 B

10 - 21.09.2018 r.

3

3 D

24.09 -05.10.2018r.

4

3 E

08-19.10.2018 r.

5

8 A

22.10-02.11.2018 r.

6

8 B

05- 16. 11.2018 r.

7

8C

19 -30 .11.2018 r.

8

8D

03-14.12.2018 r.

9

8E

17.12.2018 r. - 04.01.2019 r.

10

8F

07-18.01.2019 r.

11

7A

21.01-15.02.2019 r.

12

7 B

18.02-01.03. 2019 r.

13

7 C

04-15.03.2019 r.

14

7D

18 – 29.03.2019 r.

15

7E

01- 12.04.2019 r.

16

6D

24.04 – 10.05.2019 r.

17

3A

13 – 24.05.2019 r.

18

3B

27.05 – 07.06.2019 r.

19

3D

10 – 21.06.2019 r.

 

 

W wyznaczonych harmonogramem dniach, klasa opiekuje się w sposób szczególny Skwerem Zesłańców Sybiru znajdującym się przed naszą szkołą.   W ramach opieki:

-dba o porządek tego miejsca,

-może zapalić znicz, wymienić wkłady,

-może złożyć od klasy wiązankę kwiatów.

CELE:

Objęcie opieką Skweru Zesłańców Sybiru ma na celu rozbudzenie w uczniach naszej szkoły pamięci o tych, którzy zginęli walcząc o niepodległość Polski, nauczenie szacunku do miejsc pamięci oraz pogłębienie kontaktów ze środowiskiem lokalnym.

                                   Opracowanie: Alicja Przesławska, Katarzyna Szybiak