Zastępstwa na dzień:

26 marzec (wtorek)

 

  ZASTĘPSTWA:

 

  za: E. Gacek     za: W. Masalski
  klasa  nauczyciel zastępujący     klasa  nauczyciel zastępujący
1  3d A. Kuriata (mat.)
  1  3b  P. Żurek
2 7d S. Kasprzycka - Żuk   2 3b P. Żurek
3  7c U. Radziejewska    3 7e P. Żurek
4  3b A. Kuriata (mat.)
  4 7e P. Żurek
5  3b P. Marcinkowski 
  5    
6       6    
7  8e P. Marcinkowski   7    
8       8    
 
 
  za: A. Kąkol
    za:  A. Przesławska
  klasa nauczyciel zastępujący     klasa  nauczyciel zastępujący
1 8b R. Koreń (mat.)   1    
2 8b R. Koreń (mat.)   2  8c K. Zarzycka (wos)
3 8a R. Koreń (mat.)   3    
4 NI Kow. R. Koreń (mat.)   4  7a S. Kasprzycka - Żuk
5       5 8d D. Skawińska
6       6 3a P. Marcinkowski
7       7    
8       8    


  za:  K. Kuchtyn
    za:  M. Makowska - Przystał
  klasa  nauczyciel zastępujący     klasa  nauczyciel zastępujący
1  7e 1/2 świetlica (E. Wika)
  1  8a1/2  L. Ostryżniuk (łączy)
2  8f J. Tokarz   2    
3  7b 1/2 A. Zawiska (łączy)
  3  8d  K. Dzikowska
4       4  8e 1/2 J. Tokarz (łączy)
5  7a 1/2  M. Gonera   5  8c 1/2 K. Dzikowska 
6  3b  M. Gonera
  6    
 7  3e  M. Gonera
  7    
 8       8    

 
 
  za:  
    za:  
  klasa  nauczyciel zastępujący     klasa  nauczyciel zastępujący
1       1    
2       2    
3       3    
4       4    
5       5    
6       6    
 7       7    
 8       8    
 
 
 
DYŻURY
 

w dniu zastępstw:

 

 za: dyżur  nauczyciel zast
A. Kąkol D1 R. Koreń
M. Makowska - Przystał D4 R. Koreń
 E. Gacek D4 A. Kuriata
 K. Kuchtyn  D1 P. Marcinkowski
 A. Przesławska  D2 D. Skawińska
 K. Kuchtyn  D0 J. Tokarz
 E. Gacek D6 M. Gonera
M. Makowska - Przystał D0 K. Dzikowska
A. Przesławska D3 J. Tokarz zamiast boiska

 

 Uwagi

 

 

 * Mecz Matematyczny z Trzebnicą (op. E. Gacek)

 * Jarmark Historyczny w Malczycach (A. Przesławska)