powrót do strony głównej
A U T O B U S   S Z K O L N Y
rok szkolny   2 0 1 7 / 2 0 1 8

 


 

obowiązuje: LISTOPAD - GRUDZIEŃ  oraz   MARZEC - KWIECIEŃ
(kursy obsługują także uczniów szkoły podstawowej)

 
DOJAZD DO SZKOŁY

Juszczyn 700
Przedmoście 730  Gimn. (730  Szk.P.)
Święte 732  Gimn. (732  Szk.P.)
Komorniki 705
Chwalimierz 730
Ogrodnica 710
Proszków 705
Jastrzębce 735


 

 
POWRÓT DO DOMU

Juszczyn 1140
oprócz wt i śr
1230 1320 1425
Przedmoście, Święte 1140
oprócz wt i śr
1230 1320 1425
Komorniki 1140
oprócz wt i śr
1230 1320 1425
Chwalimierz 1230 1320 1425
Ogrodnica 1140
oprócz pon i wt
1230 1320 1425
Proszków 1140
oprócz pon i wt
1230 1320 1425
Jastrzębce 1140
oprócz pon i wt
1230 1320 1425

DBAJ O BEZPIECZEŃSTWO SWOJE I INNYCH,
JĘZYK I KULTURĘ JAZDY!
 
Wszelkie uwagi dotyczące dowozu uczniów proszę zgłaszać w sekretariacie szkoły.