powrót do strony głównej

N A S Z E    W PIGUŁCE

łówne informacje o naszej szkole
i lość uczniów – około 330,
m amy 14 oddziałów: 5 klas I, 5 klas II i 4 klasy III,
n auczycieli – 41,
a chociaż budynek naszej szkoły jest mały i ciasny, jednak miły i przytulny,
z aś o czystość i estetykę budynku dba sympatyczna pani woźna i miłe panie sprzątaczki,
j ak i niezawodny pan konserwator - opiekuje się wyposażeniem i sprzętem szkolnym,
u lgę dla zdrowia niesie - pani Anna Polinowska - pielęgniarka, którą znacie ze swojej szkoły,
m amy małą bibliotekę i czytelnię, ale jest tam bardzo przytulnie (są cztery komputery z dostępem do internetu).
 
J est również pracownia komputerową oraz laboratorium językowe
P rócz sali gimnastycznej - nie mamy własnej, więc na lekcje wychowania fizycznego chodzimy na stadion, na halę OSiR lub... na salę do Waszej szkoły; od roku szkolnego 2012/2013 są prowadzone zajęcia na basenie.
2 0 groszy, albo coś koło tego, i pani bibliotekarka skseruje Ci potrzebne materiały.
 
w większości sal lekcyjnych znajduje się sprzęt audio-video.
 
Śr edzkich łakoci posmakujesz w dobrze zaopatrzonym sklepiku szkolnym.
Śl edzimy nowe trendy w nauczaniu, stąd dobrze wyposażone w sprzęt multimedialny gabinety: historyczny, matematyczny, fizyczny i geograficzny.
imnazjum w Internecie

Od czterech lat nasze gimnazjum posiada własną stronę internetową.
Klikając na www.gimnazjumsrodasl.pnet.pl, znajdziesz wszystkie informacje na temat szkoły, obowiązujących w niej przepisów, sprawdzisz plan lekcji, zastępstwa, obejrzysz zdjęcia z uroczystości i imprez.
Trzy lata temu uruchomiliśmy elektroniczne wyciągi z dzienników lekcyjnych - raz w miesiącu przesyłamy rodzicom e-mailem informacje o frekwencji,
ocenach i zachowaniu uczniów.

adiowęzeł
U nas nie ma nudy na przerwach.
Szkolny radiowęzeł prowadzą wybitni specjaliści.
Można też przesyłać pozdrowienia lub zamówić ulubioną piosenkę.

zecznik Praw Ucznia
Od roku 2003 w naszej szkole działa Rzecznik Praw Ucznia.
Wybierają go spośród nauczycieli wszyscy uczniowie gimnazjum w głosowaniu, które odbywa się w czerwcu raz na dwa lata.

unktowe ocenianie
W naszej szkole obowiązuje punktowy system oceny zachowania.
Jego zasady omówią wam dokładnie wychowawcy klas we wrześniu.
Punktowa ocena obowiązuje też na historii - u pani Alicji Przesławskiej oraz na fizyce - u pani Urszuli Radziejewskiej.

ymiana polsko – niemiecka
Nasze Gimnazjum współpracuje ze szkołą niemiecką z Saterlandu.
Wymiana odbywa się dwa razy w roku szkolnym - we wrześniu niemieccy uczniowie przyjeżdżają do nas, a my odwiedzamy ich w maju.
Koordynatorem wymiany jest nauczycielka języka niemieckiego pani Marta Gonera.

imnazjada
Na początku roku szkolnego uczniowie klas pierwszych
uczestniczą w imprezie integracyjnej

pod nazwą GIMNAZJADA.   W tym dniu nie ma zwykłych lekcji.
Gimnazjada rozpoczyna się około południa i trwa do wieczora.
Podczas wyjazdowej imprezy odbywa się uroczyste pasowanie na gimnazjalistę, wiele ciekawych konkursów i imprez plenerowych z ogniskiem, grillem i kiełbaskami. W scenariuszu przewidziano także szkolną dyskotekę.

zień Wiosny
W sposób szczególny obchodzimy w szkole nadejście Wiosny.
W Dniu Wiosny zamiast zwykłych lekcji odbywają się imprezy
o charakterze edukacyjno–rekreacyjnym.
Klasy pierwsze uczestniczą w turnieju sportowym oraz rozgrywkach sprawdzających wiedzę i umiejętności z zakresu obrony cywilnej.
Klasy drugie odbywają zwiad terenowy:
Moje miasto znane, a jednak nieznane.
Klasy trzecie przygotowują prezentacje w ramach projektu
Europa - nasz wspólny dom.

rojekt edukacyjny
Począwszy od roku szkolnego 2010/2011, wszyscy uczniowie klas drugich realizują gimnazjalny projekt edukacyjny. Tematykę prac proponują nauczyciele, ale uczniom pozostawia się swobodny wybór projektu.
Nad realizacją zadania uczniowie pracują prawie cały rok szkolny,
a uroczysta prezentacja efektów ich pracy odbywa się w Domu Kultury
podczas obchodów Dnia Wiosny.

iganty
Dużo uwagi poświęcamy uczniom klas trzecich opuszczających naszą szkołę.
Co roku przygotowujemy dla nich imprezę pożegnalną.
Głównym punktem programu, oprócz występów artystycznych, jest rozdawanie nagród - tzw. Gigantów.
Wręczamy je uczniom w następujących kategoriach:
najlepszy uczeń,   najlepszy sportowiec, najsympatyczniejszy uczeń.

siągnięcia naszych uczniów

Nasi uczniowie mogą pochwalić się osiągnięciami dydaktycznymi i sportowymi.
Są laureatami i finalistami Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego zDolny Ślązak Gimnazjalista z: matematyki, fizyki, języka polskiego, języka angielskiego, biologii i historii.
 
Zajmują także czołowe miejsca w:

 • Międzynarodowym Konkursie Fizycznym Lwiątko,
 • Ogólnopolskim Konkursie Języka Niemieckiego,
 • Ogólnopolskim Konkursie Języka Angielskiego,
 • Dolnośląskim Konkursie Gimnazjalistów
  o Puchar Prezydenta Wrocławia Liga naukowa,
 • Dolnośląskich Meczach Matematycznych,
 • Powiatowym Konkursie OMNIBUS NAUK PRZYRODNICZYCH,
 • Powiatowym Konkursie Recytatorskim Poezja Jana Pawła II,
 • Powiatowym Konkursie Matematycznym,
 • Powiatowym Konkursie Ortograficznym,
 • Powiatowym Konkursie Biologiczno-Chemicznym,
 • Międzygimnazjalnej Lidze Zadaniowej - konkurs matematyczny,
 • Ogólnopolskim Konkursie Młodzież zapobiega pożarom,
 • Ogólnopolskiej Olimpiadzie PCK - Promocja Zdrowego Stylu Życia,
 • Powiatowym Konkursie Fotograficznym Powiat średzki w obiektywie,
 • Powiatowym Konkursie Wiedzy o Ruchu Drogowym,
 • Przeglądzie Szkolnych Zespołów Artystycznych im. Urszuli Boczar.

asza szkoła należy
do Dolnośląskiego Stowarzyszenia Na Rzecz Uczniów Zdolnych.

Współpracujemy z XIV LO im. Polonii Belgijskiej we Wrocławiu.
W ramach współpracy w gimnazjum odbywają się warsztaty dla polonistów
oraz zajęcia laboratoryjne z chemii i fizyki prowadzone przez nauczycieli tego Liceum. Uczestniczą w nich także nasi uczniowie,
zaś uzdolnieni matematycznie gimnazjaliści klas drugich i trzecich
biorą udział w obozach naukowych organizowanych przez XIV LO.

d roku szkolnego 2007/2008
współpracujemy z Politechniką Wrocławską.

ajzdolniejsi absolwenci gimnazjum

kontynuują naukę w renomowanych liceach wrocławskich,
zdobywając laury w olimpiadach ogólnopolskich,
a następnie podejmują kształcenie na uznanych krajowych uczelniach.

asza szkoła organizuje wiele zajęć pozalekcyjnych.

Zainteresowani uczniowie uczęszczają na zajęcia kół:
plastycznego, teatralnego, matematycznego, chemicznego, biologicznego,
historycznego, fizycznego, klubu europejskiego.
Można także trenować sport na zajęciach SKS,
tańczyć w zespołach tanecznych: dyskotekowym i ludowym
oraz podjąć pracę w Samorządzie Uczniowskim.

d roku 2006 uczestniczymy w kampanii społecznej
i rokrocznie otrzymujemy certyfikat Szkoła bez przemocy.

d roku 2007 uczestniczymy
w programie profilaktycznym Trzymaj formę.

październiku we wszystkich klasach pierwszych

pani pedagog i pani psycholog przeprowadzają warsztatowe zajęcia integracyjne; odbywają się one zamiast planowanych lekcji,
uczestniczy w nich także wychowawca klasy,
 
  około 14 lutego samorząd uczniowski organizuje Miłosną Pocztę
- wszystkie przygotowane przez uczniów kartki i liściki
są uroczyście wręczane adresatom przez Walentynkowych Listonoszy,
  w grudniu odwiedza naszą szkołę Święty Mikołaj
- ma piękne szaty, rozdaje prezenty i przepyszne cukierki,
  nasz samorząd uczniowski organizuje wiele akcji charytatywnych
- Góra Grosza, Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, Caritas, Adopcja Na Odległość.

ażdego ważnego problemu
z uwagą i zrozumieniem wysłucha szkolny pedagog lub szkolny psycholog.

ni szczególne naszej szkoły:

 • Dni otwarte
 • zwiedzanie szkoły - dla szóstoklasistów,
 • pożegnanie klas III,
 • program artystyczny - Giganty Roku.

ierwszego września 2014
spotkamy się w Gimnazjum im. Jana Pawła II w Środzie Śląskiej
i spędzimy tu razem kolejne lata nauki
.

szystkie adresy szkolne:

Gimnazjum im. Jana Pawła II
ul. Tadeusza Kościuszki 62
55-300 Środa Śląska
 
tel./fax:  (071)3173064
 
adresy elektroniczne:
sekretariatu -  gimnazjum@srodaslaska.pl
korespondencji z rodzicami -  gimnazjum_srodasl@pnet.pl
strony internetowej -  www.gimnazjumsrodasl.pnet.pl

szczegółowe informacje:
  - o szkole, dokumentach i obowiązujących procedurach znajdziesz
  w Przewodniku dla Wszystkich, 
 
- o osiągnięciach uczniów Gimnazjum
  tutaj

Am 23. April 2003 fanden
die Namengebungfeierlichkeit
und die Einhüllung
einer Gedenktafel statt.
 Anteil an diesem Fest nahm auch
Kardinal Gulbinowicz.
 Worte an dieser Messingtafel,
die von Stadtsrat gestiftet wurde, lauten:
  »Ihr müsst von euch selbst verlangen,
auch wenn andere von euch nicht verlangen«
 Schuldirektor von Anfang an,
also seit dem ersten September 1999
ist Włodzimierz Papacz,
Vizedirektor – Joanna Pieprzyk
(bis Sept. 2007 – Frau Halina Łokcewicz).
 
18 Klassen lernen ca. 450 Schüler.
Die Schüler werden vom Pädagogen
und Psychologen unterstützt.
 
Jedes Jahr wird ein Integrations-
und Erziehungsprogramm für Erstklässler
namens GIMNAZJADA organisiert.
Am 16. Oktober feiern wir den Patronstag.
  Wir nehmen an Treffen der Schulen teil,
deren Patron Johann Paul II ist.
Es gibt in unserer Schule Arbeitsgemeinschaften in verschiedenen Fächern: Deutsch, Geschichte, Biologie, Chemie, Physik usw.
  Wir haben auch einen “Europaklub“,
Kunst-AG und Tanzgruppen.
  Unsere Schüler beteiligen sich
an wichtigen Wettbewerben,
wie "zDolny Ślązak Gimnazjalista".
  Seit 1999 funktioniert die Zusammenarbeit und Schüleraustausch
mit der deutschen Gemeinde Saterland.
 – 2003 nahmen die Jugendlichen
am EU – Programm “Socrates–Comenius“ mit Schulen aus Saterland (Deutschland), Česká Třebová (Tschechien)
und Meppel (Holland) teil.

schau mal in englischer Sprache ⇒

Name giving celebration took place
on 23rd April 2003.
 Cardinal Henryk Gulbinowicz
- Wrocław Metropolitan took part in it
and consecrated the plaque founded
by Urząd Miejski in Środa Śl.
  There are the words of JP II inscribed
in the brass plaque which say:
 "You must ask much of yourself,
even if others don't ask much from you"
 Włodzimierz Papacz has been the school headmaster - since its rise on 1st Sept. 1999.
The second headmaster – Joanna Pieprzyk
(till Sept. 2007 – Halina Łokcewicz).
  There are 18 classes and about 450 students attend the school.
  All the students are assisted
by the school educator and psychologist.
 
Every year a special integrational
and educational program,
called "Gimnazjada",
is organized for all the first classes.
  Every year on 16th October we celebrate the Patron's Day.
 
We actively take part
in Jan Paweł II schools meetings.
There are also additional lessons: Historical, Biological, Chemical, Physical cirkles, "European Club", German,
Artistic Expression Circle, Dancing.
  The innovative evaluative system was introduced by the school
(grading scale on History, Physics lessons and evaluation of students' behaviour).
 

We actively take part in many
country-wide competitions.
We achive great sport success
at the provincial level.
  We are also pround of our prizewinners in provintial competitions "zDolny Ślązak Gimnazjalista"
  Since 1999 there has been
students' exchange and cooperation
with school teenagers
from German commune - Saterland.
  From 2000 to 2003 our students together with the schools: Czech Rebuplic,
Mepel from the Netherlans too part
in the European Union Programme
- "Socrates-Comenius".

schau mal in englischer Sprache ⇒
[]