List otwarty do Ministra Edukacji Narodowej
Pani Anny Zalewskiej