powrót do strony głównej

G a b i n e t  profilaktyki i pomocy przedlekarskiej

  Pielęgniarka szkolna w godzinach przyjęć:

Z pomocy pielęgniarki, p. Lilii Kuzyk, można skorzystać w następujących terminach:

wtorki 730 - 1130
czwartki 1135 - 1500
piątki 1135 - 1500

 

Wszystkie usługi pielęgniarskie są dla uczniów gimnazjum świadczone bezpłatnie
(finansowane ze środków NFZ).


zob. też » pomoc psychologiczna i pedagogiczna

oraz » telefon zaufania i pomoc w przypadkach uzależnień