powrót do strony głównej
obejrzyj powiększenie

ZAJĘCIA POZALEKCYJNE 
rok szkolny 2017/2018

z godzin do dyspozycji dyrektora szkoły
oraz finansowane przez Samorząd Gminy

 
 

D O D A T K O W E   Z A J Ę C I A
w roku szkolnym 2017/2018
U Z U P E Ł N I A J Ą C E  i  K O N S U L T A C J E

  UWAGA:    Ze względów organizacyjnych i technicznych  
termin niektórych zajęć może ulegać zmianom.
Szczegółowych informacji udzielą nauczyciele prowadzący.

 W RAMACH DODATKOWYCH GODZIN EDUKACYJNYCH

polsko-niemiecka wymiana uczniów M. Gonera jesień i wiosna
język angielski J. Filipiak wt.  1415 - 1505   (s. 16)
język angielski M. Makowska-Przystał śr.   1415 - 1505
s. 29)
język angielski A. Zmysłowski czw.  1415 - 1505   (s. 20)
język angielski B. Jastrzębska wt.  1415 - 1505   (s. 20)
fizyka U. Radziejewska pn.  1325 - 1410
i czw.  1415 - 1505 (s. 19)
matematyka E. Gacek śr.  1425 - 1505 (s. 43)
matematyka A. Kuriata wt. ;1410 - 1510 (s. 43)
matematyka P. Marcinkowski pn. i wt.  730 - 800 (s. 42)
matematyka  A. Kąkol wt., śr. i czw.
po uprzednim uzgodnieniu (s. 41)
indywidualne K. Zarzycka wt. 1415 - 1505
język polski M. Marcinkowska śr. 1325 - 1410 (s. 21)
język polski D. Skawińska wt.  1420 - 1505
(inny termin ustalany indywidualnie, s. 34)
język polski A. Czarnecka śr. 1525 - 1505 (s. 28)
język polski J. Pieprzyk śr. i czw. 1415 (s. 6
- po wcześniejszym uzgodnieniu)
język polski E. Kadlewicz czw. 715 - 800 (biblioteka)
zajęcia indyw. M. Lenckowski wt. 1415 - 1505 (s. 5)
język polski B. Markowska pt.  1325 - 1410
śr. i pt. - (długa przerwa s.6)
biologia J. Piwońska-Korona pt. 715 (s. 35)
historia A. Przesławska śr.  1420 - 1505 ( s. 44)
zajęcia indyw. K. Szybiak wt. 1325 - 1505
czw. 1230 - 1410 (świetlica)
religia M. Gacek czw. 1700 (salka katechet.)
religia Ł. Supernat czw. 1600 (salka katechet.)
język niemiecki M. Gonera pn1325 - 1505 (s. 9)
język niemiecki K. Kuchtyn śr1425 - 1505 (s. 28)
język niemiecki K. Ponieważ wt1315 - 1330
czw. 730 - 800 i 1315 - 1330 (lub zgodnie z indywidualnymi ustaleniami)
zajęcia indyw. W. Janicka śr1225 - 1410 (świetlica)
chemia S. Kasprzycka-Żuk pt1425 - 1505 (s. 4)
Uczniowie dojeżdżający umawiają się indywidualnie
w-f I. Kucza pn. 1500 (sala SP3 / stadion)
Uczniowie dojeżdżający umawiają się indywidualnie
w-f W. Masalski pt1430 - 1530 (OSiR)
Uczniowie dojeżdżający umawiają się indywidualnie
w-f P. Żurek pt1420 - 1505 (sala SP3)
Uczniowie dojeżdżający umawiają się indywidualnie
w-f J. Strożek śr1325 - 1410 (pok. nauczycieli wf)
geografia R. Koreń pn1425 - 1505 (s. 27)
zajęcia indyw. A. Markiewicz czw. 1425 - 1505 (s. 35)
informatyka L. Ostryżniuk pn1325 - 1410
(s. 26)
wt. i czw. - po wcześniejszym uzgodnieniu

 P R O J E K T Y  klas II - III

 
Projekt
„Bezpieczeństwo z BASF”
M. Makowska-Przystał
pn.  1415-1505 (s. 16)
Projekt
„Bezpieczeństwo z BASF”
A. Markiewicz
pn.  1415-1505 (s. 35)

KOŁA ZAINTERESOWAŃ

Teatralne K. Szybiak śr. 1420 - 1505 (świetlica)
Teatralne M. Marcinkowska czw. 1420 - 1505 (s. 13)
Zajęcia wspierające rozwój i zainteresowania ucznia – historia A. Przesławska śr.  1415 - 150 (sala 44)
Historyczne A. Przesławska wt.  1415 - 150 (sala 44)
Matematyczne A. Kąkol pon. 1415 - 1505 (sala 43)
Matematyczne E. Gacek pn. 1325 - 1505 (s. 43)
Zajęcia wspierające rozwój i zainteresowania ucznia - matematyka dla kl. 7, 2, 3 P. Marcinkowski pn.  730 - 800 (sala 42)
chemiczne S. Kasprzycka-Żuk pt.  1420 - 1505
Szachowe P. Marcinkowski wt. 730 - 800  oraz
śr. 3120 - 1405(s. 42)
Zespół wokalny M. Lenckowski wt. 1420 - 1505 (s. 5)
Wyrównywanie różnic wynikających z RPL (muzyka, plastyka) M. Lenckowski śr. 1420 - 1505 (s. 5)

 Przygotowanie uczniów do uroczystości szkolnych / zajęcia wspierające rozwój i zainteresowania ucznia – język niemiecki
K Ponieważ śr. 1415 - 1500 (s. 28)

 Przygotowanie do sakra-mentu Bierzmowania
Ł. Supernat śr.  1325 - 1410 (s. 4)
teologiczne M. Jurczenko czw.   1700 (s. katech.)
Zajęcia wspierające rozwój i zainteresowania ucznia – język niemiecki M. Gonera pn.   1325 - 1410 (s. 9)
 
Zajęcia wspierające rozwój i zainteresowania ucznia – język niemiecki
K. Kuchtyn pn.   1420 - 1505 ( )
 
Zajęcia wspierające rozwój i zainteresowania ucznia – język niemiecki
A. Zawiska wt.   1420 - 1505 (s. 20)
 
Zajęcia wspierające rozwój i zainteresowania ucznia – geografia/wos (zamiennie)
K. Zarzycka wt.   1415 - 1500 (s. 27)
 
Zajęcia wspierające rozwój i zainteresowania ucznia
A. Zmysłowski czw.   1415 - 1530 (s. 20)
 
Zajęcia wspierające rozwój i zainteresowania ucznia – język polski
E. Kadlewicz czw.   715 - 800 (biblioteka)
 
Zajęcia wspierające rozwój i zainteresowania ucznia – język polski
A. Czarnecka wt.   1420 - 1505 (s. 29)
 
Zajęcia wspierające rozwój i zainteresowania ucznia – matematyka
A. Kuriata pt.   1420 - 1505 (s. 41)
Koło języka angielskiego M. Makowska-Przystał śr. 1420 - 1505 (s. 16)
Koło chemiczne S. Kasprzycka -Żuk śr. 1420 - 1505 (s. 4)
Zajęcia wspierające rozwój i zainteresowania ucznia – język angielski B. Jastrzębska wt.   1420 - 1505 (s.20)
 
Wolontariat - organizacja akcji charytatywnych.
 
Przygotowanie do Kon-kursu Wiedzy o Ruchu Drogowym
W. Janicka śr. od godz. 1410 (świetlica)
Koło fizyczne U. Radziejewska wt.  1420 - 1505 (s. 19)
Koło Miłośników Pióra D. Skawińska wt.  1420 - 1505 (s. 34)
Koło czytelnicze B. Markowska wt.  1325 - 1410 (s. 6)
Zajęcia wspierające rozwój i zainteresowania ucznia – biologia J. Piwońska-Korona pt.   715 (s. 35)
Robotyka – koło zainteresowań R. Koreń czw.  1325 - 1505 (s. 27)
Wyrównywanie różnic wynikających z RPN (informatyka) L. Ostryżniuk pn.  1330 - 1415 (s. 26)
Przygotowanie do egza-minu gimnazjalnego – NI E. Wika czw.  800 - 845 (gab. pedag.)
Młodzieżowy Klub Czytelniczy G. Peryga wt.  1420 - 1505 (s. 6)  
 

 S  K  S

* szczegółowych informacji o zajęciach
udzielają nauczyciele prowadzący

SKS – gry zespołowe
koszykówka dziewcząt
W. Masalski pt.1430 – 1600 (boisko OSiR)
SKS – gry zespołowe
siatkówka dziewcząt
J. Strożek wt.1430 – 1600 ( )
SKS – gry zespołowe
piłka nożna
P. Żurek wt.1430 – 1600 (boisko OSiR)

 

Valid HTML 4.01 Transitional   Poprawny CSS!