7b
ważny od III tyg. września
(zajęcia indywidualne są ustalane niezależnie)
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 8:00- 8:45 fiz RU D19 mat MP D42 mat MP D42 j.niem-1/2 za D16
j.niem-2/2 KK D28
mat MP D42
2 8:50- 9:35 hist MM D21 hist MM D21 geog KR D27 biol KJ D35 chem ZS D4
3 9:40-10:25 bas-1/2 DA Db3
bas-2/2 SJ Db4
j.niem-1/2 za D44
j.niem-2/2 KK D28
plast KS D5 mat MP D42 geog KR D27
4 10:45-11:30 bas-1/2 DA Db3
bas-2/2 SJ Db2
inf-1/2 LO D26
j.ang-2/2 DK D20
muz ML D5 j.pol BM D5 w-f-1/2 #7bc Dos2
w-f-2/2 SJ Dos1
5 11:35-12:20 g.w DK D19 biol KJ D35 rel D29 j.pol BM D5 w-f-1/2 #7bc Dos2
w-f-2/2 SJ Dos1
6 12:25-13:10 j.niem-1/2 za D21
j.niem-2/2 KK D28
j.pol BM D5 j.ang-1/2 DK D20
inf-2/2 LO D26
chem ZS D4 fiz RU D19
7 13:30-14:15 j.ang-2/2 DK D20 j.ang-1/2 DK D20 j.pol BM D6 rel D41 j.pol BM D6
Drukuj plan
wygenerowano 2018-09-13
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum