G i m n a z j a l i s t o!
Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w przygotowaniu wystawy
plakatów oraz albumów

z okazji wyjątkowej uroczystości DNIA PATRONA NASZEJ SZKOŁY

Jan Paweł II - Orędownik Miłosierdzia

Prace mogą być wykonane dowolną techniką i w dowolnym formacie, przez 1, 2 lub 3 osoby.
Wszyscy autorzy plakatów/albumów zostaną nagrodzeni oceną celującą (osoby wyróżnione)
lub oceną bardzo dobrą z plastyki, religii, informatyki oraz punktami dodatnimi z zachowania.
Prace należy składać w bibliotece szkolnej, u p. Sołek, do dnia 30 września 2016.


BIBLIOTEKA SZKOLNA
 
rzut oka na czytelnię biblioteki

Ze zbiorów biblioteki i czytelni mogą korzystać nauczyciele, uczniowie a także ich rodzice.
Rodzice wypożyczają woluminy na kartę czytelniczą dzieci.

 Uczniowie dojeżdżający mogą korzystać z czytelni w godz. 715 - 8
 

Czas pracy biblioteki/czytelni i dostęp do jej zbiorów:
 

Jednorazowo można wypożyczyć do 5 książek; w uzasadnionych przypadkach, za zgodą bibliotekarza większą ilość.

Książki są wypożyczane na okres 14 dni; w uzasadnionych przypadkach, za zgodą bibliotekarza na dłuższy czas.

Zgubioną lub zniszczoną książkę uczeń i jego rodzice powinni odkupić, a gdy jest to niemożliwe, dostarczyć na jej miejsce inną – po uzgodnieniu szczegółów z bibliotekarzem.
W uzasadnionych przypadkach, na wniosek ucznia lub rodziców, bibliotekarz może odstąpić od tej zasady.

 REGULAMIN KORZYSTANIA Z BIBLIOTEKI 

 1. Z biblioteki mogą korzystać uczniowie, nauczyciele i inni pracownicy szkoły oraz rodzice.
 2. Jednorazowo można wypożyczyć pięć książek, na okres nie dłuższy niż dwa miesiące (w szczególnych sytuacjach czytelnik może prosić o przedłużenie czasu wypożyczenia).
 3. Z księgozbioru podręcznego można korzystać wyłącznie na miejscu – w czytelni.
 4. Książki z księgozbioru podręcznego podaje bibliotekarz.
 5. W bibliotece obowiązuje cisza i kulturalne zachowanie, zakaz spożywania posiłków i picia napojów.
 6. Czytelnik odpowiada za wypożyczone książki.
  W razie zniszczenia lub zagubienia zobowiązany jest odkupić taką samą książkę lub inną, wskazaną przez bibliotekarza.
 7. Zauważone uszkodzenia wypożyczanych książek, czasopism czy innych dokumentów szkolnych
  należy zgłosić bibliotekarzowi.
 8. Pod koniec roku szkolnego książki powinny być zwrócone nie później niż w ustalonym terminie
  (ogłoszonym m.in. na drzwiach biblioteki).
 9. W przypadku zmiany miejsca pracy lub szkoły czytelnik zobowiązany jest przed odejściem rozliczyć się z biblioteką.

 REGULAMIN KORZYSTANIA Z CZYTELNI

 1. Z czytelni mogą korzystać uczniowie, nauczyciele i inni pracownicy szkoły oraz rodzice.
 2. Odwiedzający czytelnię mają prawo do korzystania z całego księgozbioru biblioteki (w tym podręcznego) oraz komputerów w godzinach otwarcia biblioteki.
 3. Książek z księgozbioru podręcznego nie wypożycza się do domu.
  W szczególnej sytuacji mogą być one wypożyczone pod koniec pracy biblioteki pod warunkiem zwrotu następnego dnia przed lekcjami.
 4. Przeczytane czasopisma należy odnieść na miejsce, a książki oddać bibliotekarzowi.
 5. W czytelni obowiązuje cisza i kulturalne zachowanie, zakaz spożywania posiłków i picia napojów.
 6. W czytelni zabronione jest korzystanie z telefonów komórkowych.
 7. Czytelnicy ponoszą odpowiedzialność za szkody powstałe z ich winy (zgodnie z obowiązującym w szkole
  systemem oceny zachowania).
 8. Bibliotekarz ma prawo sprawdzić, czy uczniowie przebywający w czytelni nie powinni być w tym czasie na lekcji.

 CZYTAJ DLA PRZYJEMNOŚCI

Jeśli jesteś miłośnikiem książek, jedną z długich przerw w ciągu tygodnia
możesz spędzić w bibliotece na słuchaniu ulubionych lektur Twoich kolegów.
A może i Ty nam coś przeczytasz...?
Wystarczy skontaktować się z p. A. Sołek (biblioteka).

Czekamy!


 KĄCIK MOLA KSIĄŻKOWEGO

Biblioteka zachęca do korzystania z Kącika Mola Książkowego,
gdzie można wysłuchać ciekawych audiobooków,
m. in.: Zmierzch S. Meyer, Boczne drogi J. Chmielewskiej,
Przygody Sherlocka Holmesa A. Conan Doyle'a, Nowe przygody Mikołajka Goscinny'ego Sempe,
Kolor magii T. Pratchetta
oraz lektur szkolnych.

ZAPRASZAMY!


 KORZYSTANIE ZE STANOWISK KOMPUTEROWYCH

 1. Przed rozpoczęciem pracy z komputerem użytkownik ma obowiązek każdorazowo wpisać się do zeszytu odwiedzin i – jeśli chce skorzystać z Internetu - podać tematykę poszukiwanych zagadnień.
 2. Stanowisko komputerowe służy wyłącznie do przeglądu programów multimedialnych znajdujących się w bibliotece oraz do korzystania z Internetu.
  Nie można wykorzystywać komputera do prowadzenia prywatnej korespondencji (e-mail) lub gier i zabaw.
 3. Korzystać można tylko z zainstalowanych programów.
  Zabrania się instalowania innych programów i dokonywania zmian w już istniejącym oprogramowaniu.
  Programy te udostępniane są jedynie na miejscu, nie ma możliwości wypożyczeń ich do domu lub wynoszenia do innych pomieszczeń.  Nie dotyczy to nauczycieli.
 4. Użytkownik powinien posiadać elementarną znajomość obsługi komputera i programu.
  Nauczyciel – bibliotekarz nie ma obowiązku obsługiwania wypożyczonego przez użytkownika programu,
  lecz może udzielić pomocy w jego obsłudze, jeśli aktualnie dysponuje czasem.
 5. Użytkownik powinien poinformować o wszelkich nieprawidłowościach w działaniu komputerów.
 6. Za celowe mechaniczne uszkodzenia sprzętu komputerowego i/lub oprogramowania odpowiada użytkownik (zgodnie z obowiązującym w szkole systemem oceny zachowania).
 7. Przy stanowiskach komputerowych obowiązuje zakaz spożywania posiłków i picia napojów.
 8. W sytuacji, gdy z komputerów chce skorzystać jednocześnie większa ilość użytkowników, maksymalny czas pracy przy jednym stanowisku komputerowym nie może przekroczyć 1 godziny.
 9. Przy stanowisku mogą znajdować się maksymalnie 2 osoby.
 10. Użytkownicy komputerów powinni pracować w ciszy, aby nie zakłócać rytmu pracy biblioteki
  (korzystając z programów emitujących dźwięk należy ustawić głos stosunkowo cicho).
 11. Internet służy jedynie do celów edukacyjnych (np. pisanie referatów, rozszerzanie wiedzy przedmiotowej, gromadzenie informacji do konkursów, olimpiad przedmiotowych).
 12. W przypadku stwierdzenia naruszenia obowiązujących zasad bibliotekarz ma prawo do natychmiastowego przerwania pracy użytkownika.
 13. Każdy użytkownik komputera w bibliotece szkolnej powinien zapoznać się z powyższym regulaminem.

ŚWIETLICA SZKOLNA

rzut oka na czytelnię biblioteki

rzut oka na główną część świetlicy

 Świetlica czynna jest od poniedziałku do piątku:
 

W pozostałych terminach
uczniowie mogą korzystać z czytelni lub biblioteki
( w godzinach ich otwarcia).

 BOOKCROSSING 

To uwalnianie książek polegające na pozostawianiu ich w miejscu publicznym.
Książka nie lubi leżeć bezczynnie na półce. Chce być czytana!!!

I Ty możesz wziąć w niej udział, pozostawiając swoją zaczytaną książkę na półce w bibliotece szkolnej.
Niech teraz cieszy innych...
A może i Ty znajdziesz na półce coś dla siebie..?
 


Uwagi dodatkowe 

 PAMIĘTAJ!

 1. W bibliotece każdy uczeń jest bardzo mile widziany.
 2. W bibliotece obowiązuje cisza i kulturalne zachowanie.
 3. Odwiedzający bibliotekę mają prawo do korzystania z całego księgozbioru oraz komputerów.
 4. Jednorazowo można wypożyczyć pięć książek, na okres nie dłuższy niż dwa miesiące.
 5. Pod koniec każdego roku szkolnego książki powinny być zwrócone nie później niż w ustalonym terminie.
 6. Komputery uczniowie mogą wykorzystywać tylko do celów edukacyjnych.
 7. Czytelnicy ponoszą odpowiedzialność za szkody powstałe z ich winy i za zagubienie książki.

 Z ŻYCIA BIBLIOTEKI

 • Raz w tygodniu, na dużej przerwie, czytamy tu fragmenty swoich ulubionych książek.
 • Tu znajdziesz też informacje na temat ciekawych artykułów z czasopism młodzieżowych.
 • Grupa zapaleńców tworzy także pełne ciekawostek gazetki historyczne, okolicznościowe, humorystyczne itp.
 • O estetykę i wystrój biblioteki dba sekcja plastyczna.
 • O to, aby książki było przyjemnie brać do ręki, zabiega na co dzień sekcja bibliotekarska.
 • Przed świętami Bożego Narodzenia odbywa się Kiermasz Taniej Książki - to świetna okazja do zakupu prezentu!
 • Nie lubimy, gdy książki leżą samotnie na półkach, dlatego w czerwcu przyłączamy się do akcji Uwalnianie książek.
 • W ramach akcji Podręcznik dla każdego co roku zbieramy książki dla tych, którzy jeszcze ich nie mają.

 KLUB DOBREJ KSIĄŻKI

Powstają cztery grupy zadaniowe:
 
- BIBLIOTEKARSKA,
- CZYTELNICZA,
- PRASOWA,
- PLASTYCZNA,
 
Chętnych do współpracy prosimy o kontakt z panią A. Sołek (biblioteka).

ZAPRASZAMY!


 SERWIS PRASOWY

Lubisz czytać czasopisma?
- przyjdź w wolnym czasie do czytelni i skorzystaj z zaprenumerowanych tytułów,
- znajdziesz tu informacje do referatów, wypracowań, diagnoz...

Ale nie tylko!
- Możesz poszerzyć swoje wiadomości na interesujące Cię tematy, poczytać o ciekawych wydarzeniach z nauki   i ...  życia!
- Polecamy czasopisma:
Victor,
Komputer Świat,
Młody Technik,
Mówią Wieki.