powrót do strony głównej
powiększenie
Radiowęzeł i dyskoteki
PRZEWODNIK PO GIMNAZJUM
 
Radiowęzeł
i
dyskoteki
Obowiązek szkolny
Prawa i obowiązki uczniów
Szczególne ustalenia
Przewodnik po Gimnazjum

 
RADIOWĘZEŁ SZKOLNY

 • W pomieszczeniu radiowęzła przebywać mogą tylko uczniowie, którzy w danym dniu mają tam dyżur.
 • Radiowęzeł czynny jest na 10-minutowych oraz 20-minutowych przerwach; w innym czasie tylko za zgodą wychowawcy świetlicy.
 • Za porządek w pomieszczeniu radiowęzła odpowiedzialni są wyznaczeni uczniowie - dyżurujący w danym dniu.

DYSKOTEKI SZKOLNE

 • Dyskoteki odbywają się w uzgodnione dni (poza piątkiem) - w godzinach od 1630 do 2000.
 • W imprezie uczestniczą tylko uczniowie gimnazjum.
 • W dyskotekach nie mogą brać udziału uczniowie, którzy zostali pozbawieni przywilejów uczniowskich
  (wykaz tych uczniów znajduje się u pedagoga i psychologa szkolnego).
 • Na zabawie klasowej musi być co najmniej dwóch opiekunów, na zabawie ogólnoszkolnej czterech – trzech nauczycieli i rodzic.
 • Dyskoteki odbywają się przy drzwiach zamkniętych – uczniowie nie opuszczają szkoły do momentu zakończenia zabawy (godziny ich wejścia i wyjścia zostaną odnotowane).
 • Podczas dyskoteki obowiązuje zakaz palenia papierosów, picia alkoholu i zażywania narkotyków.
  Złamanie tego zakazu przez uczniów powoduje przerwanie zabawy oraz przyznanie punktów ujemnych z zachowania.
 • W razie powtarzających się przypadków łamania tych zasad dyskoteki mogą zostać zawieszone, nawet do końca roku szkolnego.
 • Przed każdą imprezą organizatorzy powinni przygotować przydział czynności organizacyjnych, porządkowych dla poszczególnych klas i uczniów oraz przedstawić go opiekunom.
 • Uczeń powinien uzyskać pisemną zgodę rodziców na udział w dyskotece, a w przypadku uczniów spoza Środy Śląskiej także oświadczenie, że rodzice biorą na siebie pełną odpowiedzialność za jego powrót do domu.
 • Wstęp na dyskotekę może być płatny. Zebrane pieniądze zostaną przeznaczone na konkretny cel.
   

Valid HTML 4.01 Transitional