Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 3 w Środzie Śląskiej
ul. Górna 1

mgr Alina Kargol

 

Wicedyrektorzy
ul.Kościuszki 62

mgr Włodzimierz Papacz mgr Joanna Pieprzyk
wpapacz nowe wicedyr2