Grono pedagogiczne

budynek przy ul. Kościuszki 62
rok szkolny 2018/2019:

 

Natalia Aleksy j. niemiecki, j. angielski
NA - plan zajęć
Agata Czarnecka j. polski CA - plan zajęć
Anna Dąbek religia AD - plan zajęć
Anna Dolecka w - f DA - plan zajęć
Katarzyna Dzikowska j. angielski DK - plan zajęć
Ewa Gacek matematyka GE - plan zajęć
Wioletta Janicka świetlica, technika JW - plan zajęć
Magdalena Jurczenko religia JM - plan zajęć
Marta Gonera  j. niemiecki GM - plan zajęć
Elżbieta Kadlewicz j. polski KE - plan zajęć
Sylwia Kasprzycka-Żuk chemia ZS - plan zajęć
Andrzej Kąkol matematyka Ka - plan zajęć
Robert Koreń geografia KR - plan zajęć
Dariusz Kotuła w - f KD - plan zajęć
Katarzyna Kuchtyn j. niemiecki KK - plan zajęć
Izabela Kucza w-f KI - plan zajęć
Andrzej Kuriata matematyka, fizyka, chemia KA - plan zajęć
Maciej Lenckowski muzyka, plastyka, zajęcia artystyczne ML - plan zajęć
Michalina Makowska-Przystał j. angielski Pr - plan zajęć
Marzena Marcinkowska j. polski, historia MM - plan zajęć
Paweł Marcinkowski matematyka, informatyka MP - plan zajęć
Beata Markowska j. polski MB - plan zajęć
Waldemar Masalski w-f MW - plan zajęć
Lucyna Ostryżniuk informatyka LO - plan zajęć
Włodzimierz Papacz wicedyrektor szkoły, w-f PW - plan zajęć
Gabriela Peryga psycholog godziny pracy
Joanna Pieprzyk wicedyrektor szkoły, j. polski PJ- plan zajęć
Jolanta Piwońska-Korona biologia, geografia KJ - plan zajęć
Alicja Przesławska historia PA - plan zajęć
Urszula Radziejewska fizyka RU - plan zajęć
Dorota Skawińska j. polski SD - plan zajęć
Marzena Sołtys w-f MS - plan zajęć
Janusz Strożek w-f SJ - plan zajęć
Łukasz Supernat religia SL - plan zajęć
Katarzyna Szybiak historia, plastyka, wos, zajęcia artystyczne KS - plan zajęć
Joanna Tokarz j. angielski TJ - plan zajęć
Elżbieta Wika pedagog godziny pracy
Katarzyna Zarzycka wos KZ - plan zajęć
Agnieszka Zawiska j. niemiecki za - plan zajęć
Paweł Żurek w-f ZP - plan zajęć