Zespoły nauczycielskie na rok szkolny 2017/2018

 

Zespół ds. dokumentacji (statut, program wych. i profil., regulaminy, procedury)
Przewodniczący: W. Papacz
J.Pieprzyk, E.Wika, G.Peryga
Zespół ds. wspierania uzdolnień i współpracy z DSNRUZ
Przewodniczący: U. Radziejewska
A.Przesławska, A.Kąkol, E.Gacek
Zespół ds. ewaluacji wewnętrznej
Przewodniczący: R. Koreń
A.Kuriata, K.Szybiak, L.Ostryżniuk, Ł.Supernat
Zespół ds. Programu Podniesienia Jakości Kształcenia
Przewodniczący: S. Kasprzycka-Żuk
P.Marcinkowski, M.Makowska-Przystał, M.Gonera, K.Szybiak, D.Skawińska, K.Zarzycka
Zespół ds. Samorządu Uczniowskiego i absolwentów
Przewodniczący: P. Żurek
W.Masalski, W.Janicka, K.Kuchtyn, M.Lenckowski, A.Markiewicz, A.Zmysłowski
Koordynator projektów gimnazjalnych
A.Przesławska, U.Radziejewska
Koordynatorzy diagnoz przedmiotowych
B.Markowska, J.Piwońska-Korona

  

Komisje 2017/2018:  

 

 humanistyczna - przew. A. Przesławska  nauczyciele jęz. polskiego, historii, wos
 językowa - przew. K. Ponieważ
 nauczyciele jęz. obcych
 przyrodnicza - J. Piwońska-Korona  nauczyciele biologii, geografii, fizyki, chemii
 matematyczna - przew. E. Gacek  nauczyciele matematyki
 artystyczna/sportowa W. Janicka
 nauczyciele plastyki, muzyki, techniki, wych. fizycznego

 wychowawcza - przew. dyr. W. Papacz

pedagog - E. Wika

psycholog - G. Peryga

rzecznik - U. Radziejewska

przedstawiciele wychowawców:

 kl. 7 - A. Kuriata
 kl. 2 – B. Markowska
 kl. 3 –
nauczyciel religii – Ł. Supernat

dydaktyczna - przew. wicedyr. J. Pieprzyk  przewodniczący komisji:
 - humanistycznej,
 - językowej,
 - przyrodniczej,
 - matematycznej,
 - artystycznej.