Kronika 2010/2012

 

Współpraca ze środowiskiem     Akcje charytatywne     Inne akcje w szkole     Ważniejsze uroczystości szkolne

 

Czerwony Krzyż dziękuje

Na ręce dyrektora
Rejonowy Oddział Polskiego Czerwonego Krzyża składa serdeczne podziękowanie uczniom, którzy w dniach 11 i 14 grudnia 2012 kwestowali w sklepach i na ulicach miasta Środy Śląskiej. [...] Pragniemy wyrazić szacunek i uznanie dla wszystkich uczniów biorących udział w akcji. Dzięki ich zaangażowaniu udało się zebrać kwotę 2677,17 zł.
Do pisma dołączono listę 19 uczniów naszego gimnajum.

 

zDolny Ślązak 2012

Właśnie ukazała się lista finalistów Konkursu Języka Angielskiego zDolny Ślązak Gimnazjalista. Nasi uczniowie: Karol Łachotkiewicz i Dominik Zubel znaleźli się wśród 49 uczestników województwa dolnośląskiego. Duży sukces! Zwłaszcza - jeśli wziąć pod uwagę, że spoza Wrocławia było tylko 17.
Opiekunkami uczniów są panie: Katarzyna Dzikowska i Michalina Makowska-Przystał.
Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

 

Godne uwagi

→ udział uczniów w projekcie Otwarta szkoła – 9 uczestników; organizował Zespół Szkół nr 14 we Wrocławiu - w ramach Dolnośląskiego Stowarzyszenia Na Rzecz Uczniów Zdolnych
→ 23.10.2011 - udział uczniów w I Integracyjnym Plenerze Malarskim we Wleniu (21 osób),
→ 16.01.2012 - udział uczniów w projekcie Po–mosty Wrocławia - 3 uczestników.

 

Wystawy

→ W dniach 13–26.10.2011 zorganizowano wystawę plakatów
Jan Paweł II – nasz przewodnik i przyjaciel
→ listopad był okresem pokonkursowej wystawy plakatów z okazji Święta Niepodległości.

 

Czytajmy!

już tradycyjnie proponuje p. Sołek w akcji Czytajmy dla przyjemności,

 

Foto,...

6.12.2011, pod opieką pań: Sołek i Szybiak, sesja zdjęciowa - zachowywano podobizny indywidualne i zbiorowe

 

Prawa Człowieka, Prawa Ucznia

5.12.2011 p. Koreń we współpracy z absolwentami szkoły, obecnie uczniami Ponadgimnazjalnego Zespołu Szkół nr 1 w Środzie Śl., przygotowali apel z okazji Międzynarodowego Dnia Tolerancji Prawa Człowieka, Prawa Ucznia.

 

Multimedialna zachęta

Zajęcia multimedialne dla klas: 3a, 2a i 1a (80 uczniów), zachęcające uczniów do korzystania z elektronicznych wersji słowników języka angielskiego oraz systematyzowania wiedzy przed egzaminem i metod przyswajanie nowych pojęć prowadził konsultant Pearson Longman.

 

Astronomiczne atrakcje

01.02.2012 ok. 100 uczniów klas pierwszych uczestniczyło w zajęciach mobilnego planetarium; niebo podziwiali na terenie szkoły

 

Filmy, filmy,...
przedstawienia

→ pp.: Marcinkowski, Janicka i Lenckowski zorganizowali - w ramach zajęć koła filmowego - wyjazdy na seanse filmowe do wrocławskiego kina,
→ zaś w nocy 13/14.01.2012 14 członków koła mogło zdrzemnąć się na maratonie filmowym; pilnowali: p. Marcinkowski i p. Janicka).
→ 16.12.2011 r., pod opieką pań: Makowskiej–Przystał, Dzikowskiej, Raczkowskiej i Korobczak 38 uczniów podziwiało spektakl TNT Theatre Britain - Dawid Copperfiieldby Ch. Dickens

 

Stypendia dla uczniów

W ramach programu stypendiów szkolnych oraz Stypendium Burmistrza Środy Śląskiej 13 uczniów, znanych z wysokich osiągnięć w nauce lub sporcie, po I półroczu będzie cieszyć się z przyznanych środków.

 

Sukces absolwentki

Kamilę Koronę, u nas wzorową, doceniono także w nowej szkole - Fundacja Edukacji Międzynarodowej, w ramach programu Poławiacze Pereł przyznała Jej stypendium.

 

Wyjazdy do Wrocławia

→ Pod opieką pań: U. Radziejewskiej, E. Wiki i S. Kasprzycka uczniowie kl. 1a, i 1b uczestniczyli w Festiwalu Nauki we Wrocławiu.
→ zaś klas: 2a, 1c, 3a, 3b, 3d oraz 3f w kinie wrocławskim obejrzeli film 3DBitwa Warszawska

 

Gruźlica?
- badania profilaktyczne

W związku z zachorowaniem na gruźlicę ucznia jednej ze szkół średzkich zorganizowano badania naszych oraz nauczycieli, pracowników administracji i obsługi (próby tuberkulinowe, RTG); pomogło Dolnośląskie Centrum Chorób Płuc we Wrocławiu.

 

Dbaj o uzębienie

Nareszcie nowość - znana z dawnych lat - p. doktor Wysocka przeprowadziła przegląd stomatologiczny uczniów kl. 2d i 2e – 35 osób.

 

Dzień Tolerancji

15.12.2011 - z okazji Międzynarodowego Dnia Tolerancji – Prawa Człowieka, Prawa Ucznia i we współpracy z absolwentami szkoły (uczniami Ponadgimnazjalnego Zespołu Szkół nr 1 w Środzie Śl.) - p. Koreń przygotował apel szkolny. Imprezie towarzyszyła wystawa plakatów oraz listów otwartych uczniów klas trzecich do społeczności szkolnej związanych z tym tematem (op. J. Pieprzyk)

 

EURO 2012

W ramach przygotowań do EURO 2012 odbyło się spotkanie z funkcjonariuszem Komendy Policji w Środzie Śl. - p. Stefanowską - nt. odpowiedzialności nieletnich wobec prawa oraz działań prewencyjnych objętych programem Jestem kibicem przez duże K.
21.11.11 uczestniczyły w nim klasy 3e, 3f, 1d i 1e, 30.11.11 – klasy: 3c, 3d, 1c, 2a, 2d i 2e)

 

Ponadprogramowe podzielności

25.11.2011 - dla uczniów uzdolnionych matematycznie - zorganizowano wykład dot. cech podzielności; w ramach Konkursu Matematycznego KOMA uczestniczyło w nim 31 uczniów.

 

Rzuć palenie!

Akcji Rzuć palenie razem z nami towarzyszyły następujące działania:
→ prelekcja dot. szkodliwości palenia tytoniu prowadzona przez pracownika Powiatowej Stacji SANEPID w Środzie Śl. – Zytę Skowrońską (17.11.11 – klasy pierwsze, tj. ok. 100 osób),
→ rozwieszenie w szkole plakatów o tematyce antynikotynowej, gazetek informacyjnych oraz rozdawanie uczniom ulotek,
→ - przeprowadzenie we wszystkich klasach godzin wychowawczych (na bazie materiałów SANEPID-u - program Znajdź właściwe rozwiązanie) konkursów wiedzy o szkodliwości palenia, tworzenie plakatów i sloganów antynikotynowych, projekcje filmów edukacyjnych,
→ pogadanka przeprowadzona przez pielęgniarkę szkolną w kl. 3c na temat wpływu nikotyny na młody organizm,
→ konkurs zorganizowany przez pedagogów na logo kampanii antynikotynowej,
→ ekspozycja podczas Dnia Otwartego dla rodziców (15.11.2011) plakatów antynikotynowych motywujących do rzucenia palenia.

 

Dla rodziców!

→ 15.11.11, w obecności 40 osób, odbyło się szkolenie dla rodziców nt. uzależnień; prowadził trener wrocławskiego Stowarzyszenia KARAN.
→ na ten termin przewidziano także jeden z Dni Otwartych dla rodziców; skorzystało 135 osób. Następny odbędzie się 1 lutego.

 

Dla uczniów!

W dniach 7 - 9.11.2011 najstarsi uczniowie przeżywali próbny egzamin gimnazjalny klas trzecich.

 

Przeciw uzależnieniom!

W dniach: 25 i 28.10.11 oraz 4, 9 i 16.11.2011 odbyły się trzygodzinne szkolenia dla uczniów wszystkich klas I nt. uzależnień; zajęcia prowadzili trenerzy wrocławskiego Stowarzyszenia KARAN.

 

Wystawa JPII 2011

14 października 2011 roku, w Dniu Patrona Naszej Szkoły, w korytarzu pierwszego piętra gimnazjum wyeksponowano plakaty Jan Paweł II - nasz przewodnik i przyjaciel wykonane przez uczniów naszego gimnazjum. zob. niektóre prace,

 

Oby nie było potrzeby!

Trwało kilka minut – 30 września 2011 r. przeżyliśmy próbną ewakuację szkoły

 

Gimnazjada 2011

06.09.11 odbyła się tradycyjna Gimnazjada, w trakcie której sprawdzano znajomość praw i obowiązków uczniów klas pierwszych. Dla nich też zorganizowano 3-godzinne zajęcia integracyjne.

 

Programy szkolne

Gimnazjum zgłosiło akces do pozaszkolnych programów:
→ Szkoła bez przemocy
→ międzynarodowego projektu COMENIUS REGIO – Prewencja od początku (profilaktyka ryzykownych zachowań dzieci i młodzieży),
→ Dolnośląskiego Konkursu Szkoła dbająca o bezpieczeństwo (opracowanie programu Bezpieczna szkoła - W. Masalski, B. Markowska)

 

Gminna wymiana uczniów

W dniach 8 - 14 maja 2011 r. odbyła się polsko–niemiecka, gminna wymiana uczniów.
Był to drugi etap wymiany – uczniowie, którzy przyjmowali w swoich domach gości z Niemiec w październiku, pojechali teraz do Saterlandu z rewizytą.
tutaj bliższe szczegóły

 

Wystawa JPII 2011

W dniach 28 IV - 13 V 2011 roku w naszej szkole można było obejrzeć wystawę zorganizowaną z okazji wyjątkowej uroczystości beatyfikacji Patrona Gimnazjum. zob. niektóre prace

 

Zbadaj-Zobacz-Zrozum

Do II etapu konkursu Zbadaj-Zobacz-Zrozum, w ramach projektu Odkrywać nieznane, tworzyć nowe - program rozwijania zainteresowań fizyką startują: K. Korona i E. Zielińska (opiekunka p.: U. Radziejewska; Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty)

 

Promocja stylu życia

W powiatowym etapie XIX edycji Ogólnopolskiej Olimpiady - Promocji Zdrowego Stylu Życia PCK reprezentowali nas: B. Dyszewski i M. Sember z kl. IIId (opiekunka p.: J. Piwońska-Korona)

 

Mecz Matematyczny

W X edycji Dolnośląskie Mecze Matematyczne reprezentowała nas drużyna: K. Korona, W.Latos, E. Zielińska, M. Barabasz, K. Gadzała i R. Markulak - z kl. IIId, P. Stechnij, A. Stramel i K. Korsak - z IIb oraz D. Zubel i K. Groszek z kl. Ia (opiekunowie pp.: E. Gacek i A. Kąkol)

 

Tydzień oszczędzania

Braliśmy udział w ogólnopolskim konkursie na film edukacyjny w ramach akcji Tydzień dla oszczędzania. Praca została opublikowana na stronie internetowej www.tdo.edu.pl (opiekun p. P. Marcinkowski)

 

Filmowa mapa przemian

Braliśmy udział w ogólnopolskim konkursie na reportaż filmowy pod hasłem Filmowa mapa przemian. Praca została opublikowana na stronie internetowej www.mapaprzemian.pl (opiekun p. P. Marcinkowski)

 

Los żołnierza i oręża polskiego...

K. Korona (IIId)i N. Korsak (IIb) uczestniczyli w regionalnym etapie konkursu Losy żołnierza i oręża polskiego w latach 1531-1683 od Obertyna do Wiednia (opiekun p. A. Przesławska)

 

Liga Naukowa

Do wojewódzkiego finału Dolnośląskiego Konkursu Gimnazjalistów o Puchar Prezydenta Wrocławia, w części humanistycznej zakwalifikowała się drużyna w składzie: K. Korona, W. Latos, E. Zielińska i M. Sember; wszyscy z kl. IIId (opiekunki pp.: A. Przesławska i J. Pieprzyk)

 

Przedstawienie świąteczne 2010

22 grudnia, na scenie Domu Kultury została wystawiona sztuka wigilijna Bóg umiłował świat. Przedstawienie obejrzeli wszyscy nauczyciele i uczniowie Gimnazjum a także zaproszeni goście. Zostało ono przygotowane przez uczniów klasy 2b pod kierunkiem nauczycielek: E. Gacek i K. Ponieważ. Zarówno treści zawarte w przedstawieniu, jak i wspaniała gra aktorska uczniów wytworzyły niepowtarzalny klimat wprowadzający widzów w wyjątkowy nastrój Świąt Bożego Narodzenia.

 

Mikołajki 2010

W naszym Gimnazjum żadne święto nie przechodzi bez echa. 6 grudnia, pomimo zapracowania i pochłonięcia nauką, obchodziliśmy dzień Świętego Mikołaja. Silna reprezentacja kl. 3a - przy wręczaniu słodkości - zachęcała wszystkich uczniów do twórczości muzycznej i recytatorskiej. Wszyscy byliśmy pod wrażeniem strojów wysłanników Mikołaja: Śnieżynek, Renifera oraz... Świętego, we własnej osobie.
Czekamy z niecierpliwościa na kolejne Mikołajki. Katarzyna Gawlak

 

Dzień Patrona Gimnazjum

14. września - w Dniu Patrona Naszej Szkoły, w korytarzu I piętra wyeksponowano ciekawe, wykonane przez uczniów i cieszące się sporym zainteresowaniem wśród młodzieży szkolnej plakaty Jan Paweł II w kręgu młodzieży. Jeszcze kilka dni można je podziwiać.

 

My School's Cool!

Ponaddwumiesięczne starania Klubu Miłośników Krajów Anglojęzycznych zaowocowały zgromadzeniem i zaprezentowaniem informacji o naszej szkole. Po opieką nauczycielki języka angielskiego, Michaliny Makowskiej-Przystał, uczniowie zagłębiali się w historię Gimnazjum oraz przeprowadzali wywiady z nauczycielami i uczniami. Efektem ich pracy
jest anglojęzyczny film i » prezentacja multimedialna (5512KB) promujące szkołę.

 

Konkurs na strój historyczny

12. września - jak co roku - uczniowie i nauczyciele naszego gimnazjum wzięli udział w plenerowej imprezie miejskiej - Święcie Wina w Mieście Skarbów » szczegóły

 

Wymiana uczniów 2010

Koniec maja to czas rewanżu w odwiedzinach u nowych niemieckich przyjaciół. W poniedziałek zwiedzanie ich nowoczesnej szkoły, komendy policji w Ramsloh, pięknego Bremerhaven - muzeum, łodzi podwodnej, zaś we czwartek - Holandia » szczegóły


Naszemu Uczniowi i Koledze
W środę 3 lutego 2010 r., towarzysząc Bartkowi w ostatniej drodze, uczestniczyliśmy w lekcji pokory i wrażliwości.
Nie pytamy jednak, ani nie oczekujemy odpowiedzi na pytanie - DLACZEGO?
Wszystko ma swój czas i jest wyznaczona godzina na wszystkie sprawy pod niebem.
Gdy zaś smutek na twarzy, serce staje się lepsze.
Nad Jego trumną pochylił się sztandar szkoły i niech ten symboliczny gest będzie naszym pożegnaniem z Bartkiem.

Rodzicom, Rodzeństwu i całej Rodzinie Zmarłego
serdeczne wyrazy współczucia składają:
nauczyciele i uczniowie Gimnazjum w Środzie Śląskiej.


 TANIA KSIĄŻKA

W dniach 3 - 15 grudnia organizowany jest w bibliotece szkolnej KIERMASZ TANIEJ KSIĄŻKI. Do kupienia są m.in.: lektury, słowniki, książki popularnonaukowe, albumy, atlasy.
JUŻ TERAZ MYŚLIMY O ŚWIĄTECZNYCH PREZENTACH!!!

 

Przewodnik turystyczny Konkurs na Prezentację

Pani A. Gadzińska i pan R. Koreń proponują udział w Konkursie "Przewodnik turystyczny po krajach niemieckojęzycznych."
Prezentacja multimedialna powinna składać się z 30-40 slajdów zawierających zdjęcia i/lub rysunki oraz opis lub komentarz o ciekawych miejscach w wybranym kraju niemieckojęzycznym. Dodatkowy komentarz w języku niemieckim podniesie wartość pracy.
Przy ocenie będzie brana pod uwagę wartość merytoryczna i strona estetyczna pracy.
Podpisane prace - na płycie CD, DVD lub pendriv'ie - należy złożyć u p. Gadzińskiej lub u p. Korenia do końca lutego 2010.
Zapraszamy do udziału wszystkich zainteresowanych uczniów.

22 marca został rozstrzygnięty. Wyróżniono prace A.Stechnij oraz Izabeli Janusz.
» nieco więcej szczegółów

 

Projekt "Przewodnik po Niemczech i W. Brytanii"

28 września 2009 uczniowie kilku drugich i trzecich klas wzięli udział w projekcie pt. "Przewodnik po Niemczech i Wielkiej Brytanii".

» obejrzyj niektóre efekty ich prac

 

Występy zespołu tanecznego

31 maja 2009 - z okazji Dni Środy Śląskiej - odbyło się w Jastrzębcach spotkanie pracowników Urzędu Gminy i przedstawicieli Koła Gospodyń Wiejskich z delegacją niemiecką, która gościła u nas w ramach współpracy miast.

» obejrzyj fotografie z imprezy

 

Wymiana uczniów

W dniach: 10-16 maja odbyła się kolejna - XII wymiana uczniów gmin Środa Śląska – Saterland. Znów pojawiły się radość i smutek z rozstania...» więcej

 

Gimnazjada 2008

Tradycją Gimnazjum im. Jana Pawła II w Środzie Śląskiej jest uroczyste przyjęcie pierwszoklasistów w poczet uczniów szkoły zwane Gimnazjadą... » więcej

 

Dzień Praw Człowieka

W grudniu obchodziliśmy Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka; nie tylko w naszym gimnazjum...» więcej

 

WIELKIEMU POLAKOWI

Uroczystą Mszą Święta rozpoczęły się obchody Dnia Patrona w Gimnazjum im. Jana Pawła II. Drugą część - program artystyczny przygotowała kl. 3b...

» więcej

Przygotowano także wystawę pokonkursową Jan Paweł II - człowiek dobrego serca

» obejrzyj wyróżnione prace

 

Święto Wina w Mieście Skarbów

Jak co roku uczniowie i nauczyciele gimnazjum mieli swój udział w plenerowej imprezie miejskiej, w Środzie Śląskiej - Mieście Skarbów... » obejrzyj fotografie

 

Najlepsi uczniowie półrocza 2008/2009

Z dumą prezentujemy uczniów, którzy w I. półroczu r. szk. 2008/2009 otrzymali najwyższe oceny z przedmiotów nauczanych w naszym gimnazjum: » więcej

 

60 lat Miejskiej Biblioteki

Wystawę pod tytułem 60 lat Działalności Średzkiej Biblioteki Publicznej 1948-2008 zwiedzały zaproszone klasy naszego Gimnazjum... » więcej

 

Współpraca ze środowiskiem

 

Pomagamy innym

→ przygotowano paczki świąteczne na Kresy - 10 paczek
→ październik 2011 - pomoc dla poszkodowanym w pożarze; kwesta dała 1500 zł,
→ styczeń 2012 - akcja Góra Grosza,
→ styczeń 2012
→ zbiórka nakrętek z przeznaczeniem na rehabilitację Kornelii,
→ kiermasz ciast – zbiórka funduszy dla mieszkanki spalonego domu w Juszczynie,
→ zbiórka funduszy na opał - dla poszkodowanej pracownicy szkoły,
→ 9 października 2011 - zbiórka funduszy na stypendia dla uczniów uzdolnionych (Dzieło Nowego Tysiąclecia),
→ zbiórka funduszy w ramach akcji Wspieramy Kościół na Wschodzie listopad 2011 oraz
→ zbiórka funduszy w ramach akcji Adopcja na odległość - te trzy zorganizowała p. Polak, Caritas

 

Pomagamy zwierzętom

styczeń 2012 - to organizacja zbiórki żywności dla zwierząt ze schroniska przy ul. Skarbowców we Wrocławiu; przekazano 25 kg,

 

10.02.2012 r., w obecności delegacji naszych uczniów, odbyła się uroczystość poświęcona 72. rocznicy deportacji Polaków na Sybir.

 

TV Wrocław - Gimnazjum średzkie

Wzięliśmy udział w akcji Podaruj znicz na kresowe cmentarze - listopad 2011; akcja zorganizowana przez TV Wrocław oraz Towarzystwo Miłośników Kultury Kresowej

 

Jarmark Średzki

19.12.11,- podczas Jarmarku Średzkiego i pod opieką p. Ponieważ - uczniowie uczestniczyli w świątecznym programie artystycznym, organizowanym przez DK w Środzie Śl.

 

Seniorom 16.12.2011

uczniowie pań: Ponieważ i Polak, podczas spotkania opłatkowego dla emerytów rencistów przygotowali przedstawienie jasełkowe średzkim w DK

 

Spotkanie integracyjne szkół

09.11.2011 r. kl.3c, z p. Strożek, uczestniczyła w spotkaniu integracyjnym szkół terenu miasta Środa Śląska zorganizowanym przez Specjalny Ośrodek Szkolno–Wychowawczy w Środzie Śl. z okazji obchodów Międzynarodowego Dnia Języka Obcego.

 

Średzki rynek pracy

25.10.2011 odnotowano udział 16 przedstawicieli uczniów klas trzecich w forum pod hasłem: Jakich absolwentów oczekuje średzki rynek pracy?, zorganizowanym przez Powiatowy Ośrodek Edukacji oraz Powiatowy Urząd Pracy.

 

Targi Pracy

30.09.2011, pod opieką pp.: Kuriaty, Piaseckiej i Ponieważ nasi uczniowie klas: 3f, 3a i 3e uczestniczyli w VI Powiatowych Targach Pracy organizowanych przez Starostę Powiatu Średzkiego oraz Powiatowy Urząd Pracy w Środzie Śl.

 

Dzień Sybiraka

16.09.2011 klasy: 1a,1d,1e,2e,3a,3b i 3d uczestniczyły w uroczystościach z okazji Dnia Sybiraka - na Skwerze Zesłańców Sybiru

 

11.09.2011, pod opieką pań: Antończyk i Przesławskiej przedstawiciele szkoły uczestniczyli w konkursie na strój historyczny w czasie Święta Wina w Mieście Skarbów; 

 

01.09.2011 r. składaliśmy kwiaty pod pomnikiem Żołnierzom Polskim z okazji 70. rocznicy wybuchu II wojny światowej

 

Czwartkowe Wykłady Muzealne

Pomiędzy wrześniem a listopadem, pod opieką p. Szybiak, wybrani uczniowie uczestniczyli w Czwartkowych Wykładach Muzealnych organizowanych w Muzeum Regionalnym w Środzie Śl.:
→ Historia bitwy pod Legnicą,
→ Budownictwo mieszkaniowe w średniowiecznej Środzie Śląskiej,
→ Dzieje Szczepanowa do 1945 roku,
→ Kształtowanie pamięci o wielkiej bitwie pod Lutynią z 1757 roku.

 

PCK dziękuje

Na ręce Dyrektora wpłynęło pismo o treści:
Zarząd Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Środzie Śląskiej składa serdeczne podziękowanie uczniom, którzy w dniach 9 i 13 grudnia 2011 r. kwestowali w sklepach i na ulicach miasta. Zbiórka prowadzona była w ramach akcji 'Czerwonokrzyska Gwiazdka 2011' na zakup i przygotowanie paczek świątecznych dla rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialno-bytowej.
Pragniemy wyrazić szacunek i uznanie dla wszystkich uczniów biorących udział w akcji. Dzięki ich zaangażowaniu udało się zebrać kwotę 2708,40 zł.
A my cieszymy się razem z dziewczętami: A. Golbą, P. Piecyk, A. Mosiężną, K. Bednarską, A. Cirko, J. Gabryliszyn, A. Barczyk, D. Wiktorek, G. Kobel, D. Mikitą, A. Koźlarek, D. Bronką i M. Honc oraz gratulujemy aktywności społecznej.

 

 • w styczniu i lutym zainteresowani uczniowie gimnazjum spędzili miłe godziny na Politechnice Wrocławskiej, w ramach PROJEKTU WYKORZYSTYWANIA SZANS EDUKACYJNYCH: - na zajęciach laboratoryjnych w Instytucie Fizyki, z op. U. Radziejewską, - na zajęciach z matematyki prowadzonych przez pracowników naukowych Instytutu Matematyki - opiekunowie - A. Kąkol, E. Gacek i P. Marcinkowski,
 • 10.02.2009 - udział uczniów w gminnych obchodach 69. rocznicy pierwszej deportacji Polaków na wschód - op. A. Przesławska,
 • 18.12.2008 - udział w spotkaniu opłatkowym emerytów i rencistów - op. M. Marcinkowska,
 • 27.11.2008 - udział w obchodach piętnastej rocznicy powstania Regionalnej Rady Olimpijskiej – XV Spotkanie Po latach Dolnośląskich Olimpijczyków i Paraolimpijczyków,
 • 6.11-10.12.2008 - uczniowie klas: 1a-f, 2a,b,d oraz 3d,e,f uczestniczyli w koncertach muzyki pod hasłem Muzyka klasyczna nie gryzie. Koncerty odbywały się w średzkim Domu Kultury,
 • 6.11.2008 - apel z okazji 90 rocznicy Odzyskania Niepodległości - op. A. Przesławska,
 • 6.11.2008 - 134 uczniów klas pierwszych i uczniowie kl. 3c, z opiekunami uczestniczyło w spektaklu teatralnym Zemsta. Sztukę wystawiła Scena Polska z czeskiego Cieszyna we Wrocławskim Centrum Sztuki IMPART,
 • 28.10.2008 - udział w obchodach Dnia Patrona Szkoły połączonych z Piknikiem Naukowym zorganizowanym przez Zespół Szkół Rolniczych im. W. Witosa w Środzie Śląskiej – kl. 3a, op. M. Gonera
 • 17.10.2008 - udział w obchodach Dnia Sybiraka - op. A. Przesławska,
 • 15.10.2008 - udział w organizacji obchodów Dnia Seniora, we współpracy z Zarządem Rejonowym PCK w Środzie Śląskiej,
 • 29.09.2008 - udział w spotkaniu integracyjnym zorganizowanym przez Specjalny Ośrodek Szkolno–Wychowawczy w Środzie Śląskiej z okazji obchodów Dni Językowych,
 • udział w plenerze rzeźbiarskim w ramach realizacji projektu Dziedzictwo Ziemi Średzkiej oraz konkursie na strój historyczny (» więcej szczeg.) w czasie Święta Wina w Mieście Skarbów - op. D. Antończyk,
 • 1.09.2008 - składanie kwiatów pod pomnikiem Żołnierzom Polskim z okazji 64 rocznicy wybuchu II wojny światowej - op. A. Przesławska).
 • 14.09.2008 uczniowie gimnazjum włączyli się do akcji Sprzątanie Świata 2008; nad jej przebiegiem czuwały panie: S. Kasprzycka–Żuk i J. Piwońska–Korona

 

Akcje charytatywne

 

 • Góra Grosza - przebieg zbiórki nadzorowała pani E. Wika,
 • Adopcja na Odległość - op. R. Polak i W. Janicka zob. szczeg.
 • Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy – op. U. Radziejewska,
 • Dla Dzieci z Konga – op. W. Janicka,
 • Pomóż dzieciom przetrwać zimę – op. G. Semeniuk

 

Inne akcje organizowane w szkole

 

 • W pierwszym tygodniu października 2010 roku odbyła się 14. już wymiana młodzieży, trwająca nieprzerwanie od 1997 roku pomiędzy gminami Środa Śląska i Saterland. » więcej
 • W przededniu 70. rocznicy Zbrodni Katyńskiej stowarzyszenie Parafiada zaprosiło uczniów szkół gimnazjalnych do uczestnictwa w konkursie. Uczennica kl. II b Katarzyna Sobera, pod kierunkiem nauczycielki historii - p. Alicji Przesławskiej, wykonała album dokumentujący życie i losy Aleksego Nikiela, ojca p. Marii Macudzińskiej. Praca zakwalifikowała się do wojewódzkiego etapu, który przewidywał prezentację multimedialną. Finał konkursu odbył się 25 maja w Trzebnicy; nasza szkoła zajęła II miejsce.
 • w dniach: 10-16 maja odbyła się XII wymiana uczniów gmin Środa Śląska – Saterland.» więcej
 • w dniach 2-12.12.2008 panie: A. Sołek i A. Gadzińska sprawowały opiekę nad Kiermaszem Taniej Książki,
 • te same panie zorganizowały akcję Podręcznik dla każdego.

 

Ważniejsze uroczystości szkolne

 

 • Dzień Edukacji Ekologicznej - pod kierunkiem pań: J. Piwońskiej–Korony i S. Kasprzyckiej–Żuk),
 • Walentynki - organizowała pani W. Janicka,
 • Spotkanie Opłatkowe Smutne święta? - odbyło się 19. grudnia; organizacja - E. Gacek i R. Polak,
 • Mikołajki z pomocą uczniów przygotowały: K. Dzikowska i M. Makowska–Przystał,
 • Gimnazjadą opiekowali się: panie - K. Dzikowska, A. Gadzińska, A. Przesławska, U. Wolska, D. Antończyk, M. Piasecka, J. Korobczak i R. Strożek oraz panowie - P. Żurek i A. Kąkol, » zob. więcej
 • 14.10.2008 r. był Dniem Patrona Szkoły; organizowali: E. Gacek, A. Kąkol, U. Wolska, K. Bigoń, R. Polak, i A. Sołek » więcej
 • Przygotowano także wystawę pokonkursową Jan Paweł II - człowiek dobrego serca » obejrzyj wyróżnione prace
 • 14.10.08 r. świętowaliśmy Dzień Nauczyciela; imprezę pomogli przygotować: panie - M. Marcinkowska i D. Antończyk oraz panowie - A. Kąkol i J. Strożek.