Kalendarium wymiany z Saterlandem

 

IX 1996 Seminarium w Krzyżowej dla nauczycieli z Dolnego Śląska i Dolnej Saksonii zorganizowane przez K.O. we Wrocławiu.   VII 1997 Wizyta i pobyt w Saterlandzie delegacji Kuratorium Wrocławskiego z Dyr. Leszkiem Pawlakiem i Sławomirem Siwerskim.
IX 1997 I wymiana młodzieży (43 uczniów).
Pobyt grupy w Polsce.
  V 1998 Pobyt uczniów uczestników I wymiany młodzieży w Niemczech.
IX 1998 II wymiana młodzieży (46 uczniów).
Pobyt grupy w Polsce.
III 1999 Wizyta władz samorządowych Saterlandu w Środzie Śląskiej.
  II 1999 Stworzenie i wyposażenie laboratorium językowego w SP 3 (jednego z trzech) przy udziale Schulzentrum Saterland i środków Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej
V 1999 Pobyt uczniów uczestników
II wymiany młodzieży w Niemczech.
  X 1999 III wymiana młodzieży (44 uczniów).
Pobyt grupy w Polsce.Udział, po raz pierwszy, uczniów z gimnazjum w Ciechowie.

1994 do ok. 2003 wymiana korespondencji kilkudziesięciu uczniów ze Środy Śląskiej z nauczycielem z dawnej Środy (Neumarkt) Otto Ernst'em Kurz'em.

1999 –2002 Realizacja programu UE Sokrates Comenius pt. „Porównanie trzech miejsc w Europie: Środa Ślaska, Saterland i Ceska Trebova”. Program został rozpoczęty przez SP 3, ale ze względu na reformę oświaty przeniesiony został do gimnazjum. Produktem końcowym był stworzony przez młodzież film video oraz albumy.
XII 1999 Publikacja w Niemczech opracowania dotyczącego wymiany młodzieży Środa Śląska – Saterland, niemieckiej nauczycielki Vivien Boetcher „Polen – Nein, danke”
VI 2000 Pobyt uczniów uczestników III wymiany młodzieży w Niemczech.
Udział uczestników wymiany w wystawie EXPO 2000 w Hannoverze.
  IX 2000 Wizyta władz samorządowych Środy Śląskiej w Saterlandzie.

X 2000 IV wymiana młodzieży (44 uczniów).
Pobyt grupy w Polsce.
V 2001 Pobyt uczniów uczestników IV wymiany młodzieży w Niemczech.

  III 2001 Wyjazd kształceniowy dla mieszkańców Saterlandu na Dolny Śląsk i do Środy Śląskiej, zorganizowany przez organizację kształceniową Bildungswerk Saterland.
VI 2001 Podpisanie Listu Intencyjnego dotyczącego Partnerstwa Miast podczas wizyty delegacji władz samorządowych Saterlandu w Środzie Śląskiej.
X 2001 V wymiana młodzieży (44 uczniów).
Pobyt grupy w Polsce.
  VI 2001 Stworzenie i wyposażenie laboratorium językowego w Gimnazjum w Środzie Śląskiej (drugiego z trzech) przy udziale
Schulzentrum Saterland i środków Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej.
VIII 2001 Zorganizowanie w Saterlandzie 3-tygodniowego pobytu dla 34 uczniów z okolic Krakowa, z terenów dotkniętych powodzią.   X 2001 II wyjazd kształceniowy dla mieszkańców Saterlandu na Dolny Śląsk zorganizowany przez organizację kształceniową Bildungswerk Saterland. Inicjacja kontaktów OSP i Czerwonego Krzyża.
II 2002 Stworzenie i wyposażenie laboratorium językowego w Zespole Szkół w Ciechowie (trzecie) przy udziale Schulzentrum Saterland i środków Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej.   III 2002 Pobyt na konferencji przedstawicieli władz samorządowych Środy Śląskiej i Saterlandu w Brukseli na konferencji dot. współpracy gmin.
III 2002 Wyjazd kształceniowy dla mieszkańców Saterlandu do Krakowa, Wadowic, Oświęcimia, zorganizowany przez organizację kształceniową Blidungswek Saterland.
Pobyt grupy także w Środzie Śląskiej.
  V 2002 Pobyt uczniów uczestników VI wymiany młodzieży w Niemczech.
VI 2002 Podpisanie dokumentów Partnerstwa Miast Środa Śląska-Saterland. Wizyta władz samorządowych podczas „Dni Środy Śląskiej”.
VI 2002 Wystawa fotograficzno-plastyczna Anny Niczke i Sławomira Siwerskiego „Miasta Partnerskie Środa Śląska-Saterland” w Muzeum Regionalnym w Środzie Śląskiej.   VIII 2002 Wystawa fotograficzno-plastyczna Anny Niczke i Sławomira Siwerskiego w Ratuszu w Saterlandzie pt. „Miasta Partnerskie Środa Śląska-Saterland”.
VII 2002 Wystawa fotograficzno-plastyczna Anny Niczke i Sławomira Siwerskiego w Hameln pt. „Dolny Śląsk w rysunku i w fotografii”.   VII 2002 Obóz młodzieżowych straży pożarnych zorganizowany w Polsce (ok.30 uczestników).
IX 2002 Pobyt delegacji Środy Śląskiej w Saterlandzie. Występ zespołu „Dolnoślązacy” podczas święta Krammarkt w Saterlandzie.   X 2002 Wizyta członków Neumarkter Verein u władz samorządowych w Środzie Śląskiej, podczas pobytu na Dolnym Śląsku.
X 2002 VI wymiana młodzieży (46 uczniów).
Pobyt grupy w Polsce. Nadanie tytułu „Zasłużony dla Miasta Środa Śląska” -  dla Petera Zieglera.
  XII 2002 Publikacja drugiej części opracowania dotyczącego wymiany młodzieży Środa Śląska – Saterland w języku polskim, autorstwa Sławomira Siwerskiego „Polska - ależ tak!”
III 2003 Wyjazd kształceniowy dla mieszkańców Saterlandu na Dolny Śląsk i do Środy Śląskiej zorganizowany przez organizację kształceniową Bildungswerk Saterland.   V 2003 Pobyt uczniów uczestników VI wymiany młodzieży w Niemczech.
VI 2003 Wizyta władz gminy Saterland w Środzie Śląskiej.

2003-2006 Realizacja programu UE Sokrates Comenius przez Gimnazjum w Ciechowie, wraz ze szkołami z Niemiec, Czech i Holandii.
VI 2010 dział delegacji gminy Środa Śląska w spotkaniu z władzami samorządowymi miasta Hameln oraz w spotkaniu stowarzyszenia Neumarkter Verein w Hameln. VI 2010 Trzecie spotkanie uczestników z Prezydentem Lechem Wałęsą. VII 2010 Wyjazd kształceniowy dla dorosłych mieszkańców Saterlandu wzdłuż wybrzeża Bałtyku od Stralsund do Fromborka, w ramach organizacji kształceniowej Bildungswerk Saterland.
IX 2010 Wizyta władz samorządowych i przedstawicieli stowarzyszeń Środy Śląskiej podczas uroczystości Krammarkt w Saterlandzie. X 2010 XIV wymiana młodzieży (46 uczniów). Pobyt grupy w Polsce.

I 2011 Spotkanie przedstawicieli szkół i gmin w Środzie, związane z udziałem w programie UE Comenius REGIO. V 2011 Pobyt uczniów uczestników XIV wymiany młodzieży w Niemczech.
V/VI 2011  Wizyta władz samorządowych Saterlandu w uroczystościach „Dni Środy Śląskiej”. Uroczystości związane z 10–leciem współpracy pomiędzy gminami Środa Śląska i Saterland. Wystawa, prezentacja multimedialna. VII 2011 Młodzieżowy obóz międzynarodowy ochotniczych straży pożarnych Ramsloh – Bukówek. Udział 32 uczestników.
IX 2010 Wizyta władz samorządowych i przedstawicieli stowarzyszeń Środy Śląskiej podczas uroczystości Krammarkt w Saterlandzie. Odsłonięcie tablicy Comenius Regio o przystąpieniu gmin do wspólnego projektu UE. X 2011 XV wymiana młodzieży (44 uczniów). Pobyt grupy w Polsce. Wizyta w Saterlandzie przedstawicieli organizacji realizujących program UE Comenius REGIO (Oratorium św. Jana Bosco, Gimnazjum im. Jana Pawła II, Szk. Podst. Nr 3, Policji)
X 2011 Przyznanie Gminie Środa Śląska oraz Peterowi Zieglerowi i Sławomirowi Siwerskiemu „Dyplomu Uznania” za osiągnięcia w dziedzinie współpracy pomiędzy gminami Saterland i Środa Śląska z okazji XX lecia powstania Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży w Poczdamie i Warszawie.
 XI/XIII 2011 Druga wizyta przedstawicieli gminy Środa Śląska w gminie Saterland związana z kolejnym etapem projektu UE Comenius Regio "Prewencja od początku".  I/II 2012 Spotkanie robocze w Środzie Śl., z udziałem przedstawicieli Grundschule Strücklingen, Polizeipräsidium Cloppenburg, Schulzentrum Saterland oraz partnerskiej gminy.

 III 2012 Ogłoszenie międzynarodowego konkursu plastycznego wśród uczniów w Szkole Podstawowej Nr 3 i Gimnazjum Jana Pawała II w Środzie Śl. oraz Schulzentrum Saterland na logo projektu UE Comenius Regio.   VI 2012 Wizyta władz samorządowych Saterlandu oraz czeskiego Stefanowa w uroczystości „Dni Środy Śląskiej”.  VI 2012 Wyjazd do Saterlandu przedstawicieli Szkoły Podstawowej Nr 3 i ich czynny udział w realizowanym w Saterlandzie projekcie "Cyrk" przez uczniów i nauczycieli Grundschule Strueckingen. Wyjazd przedstawicieli średzkiej Policji do Saterlandu i ich udział w realizowanych tam przez policję dolnosaksońską projektach prewencyjnych wśród dzieci i młodzieży.
 VI 2012 Wizyta władz samorządowych Saterlandu oraz czeskiego Stefanowa w uroczystości „Dni Środy Śląskiej”. Podpisanie dokumentu o współpracy partnerskiej z Czechami.  VI 2012 Uroczystości związane z Mistrzostwami Europy Euro2012.   Turniej pomiędzy drużynami Niemiec, Czech i Polski.
 VI 2012 Wizyta w Środzie Śląskiej niemieckich uczestników projektu UE Comenius Regio oraz podsumowanie pierwszego roku realizacji.  Powstanie pracy dyplomowej w Kolegium Kształcenia Nauczycieli w Legnicy autorstwa Pauliny Trzczak pt. "Historia partnerstwa miast pomiędzy Środą Śląską i Saterlandem" ("Die Geschichte der Städtepartnerschaft zwischen Środa Śląska und Saterland").
2011-2013 Realizacja Programu UE Comenius Regio z gminą Saterland pt. „Prewencja od początku”, w której biorą udział: przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazjum, policja i oratorium im. Jana Bosco.
 VII 2012 Rozstrzygnięcie konkursu w Saterlandzie na Logo projektu Comenius Regio w którym brało udział ponad 120 uczestników ze szkół w Środzie Śl. i  Saterlandzie.   VI 2012 Wizyta w Środzie podróżniczki i pisarki Doris Waskoenig przygotowującej wystawę i album o Polsce (dokumentowanie miejsc i ludzi).
 IX 2012 Wizyta władz samorządowych i przedstawicieli stowarzyszeń Środy Śląskiej podczas uroczystości Krammarkt w Saterlandzie. Odsłonięcie tablicy z okazji 10-lecia współpracy.  X 2012 Już XVI wymiana młodzieży (42 uczniów) - etap I - pobyt grupy w Polsce.
 XII 2012 Wręczenie nagród uczestnikom konkursu oraz wystawa prac w Szkole Podstawowej nr 3 uczniów biorących udział w konkursie na logo projektu (rozstrzygnięcie miało miejsce w lipcu 2012 roku w Saterlandzie).

 III 2013 Wyjazd kształceniowy dla dorosłych mieszkańców Saterlandu do Krakowa, Wadowic, Oświęcimia, Wrocławia i Środy Śl. w ramach organizacji kształceniowej Bildungswerk Saterland.  IV 2013 udział nauczycieli w konferencji szkoleniowej w Saterlandzie w ramach projektu Comenius Regio dotyczącego prewencji.
 V 2013 XVI wymiana młodzieży (40 uczniów) - etap II - pobyt grupy w Niemczech   XI 2013 XVII wymiana młodzieży (44 uczniów) - etap I - pobyt grupy w Polsce VI 2013 międzynarodowa konferencja w Środzie Śl. podsumowująca dwuletni udział w projekcie UE "Prewencja od początku". Przygotowanie publikacji związanej z projektem i poradnika dla rodziców i instytucji biorących udział w projekcie.